Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Information om kostnadsutredningen

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Böcker, färgpennor och klossar på ett bord

Västerviks kommun utreder kostnaderna för förskolan och grundskolan inklusive fritidsverksamheten. Syftet är att undersöka hur vi ska använda skattepengarna så effektivt som möjligt med bibehållen kvalitet.

Vi betalar cirka 50 miljoner kronor mer för skolan i Västervik jämfört med vad kommuner med liknande förutsättningar gör. Samtidigt har vi en låg kommunalskatt. Valet står mellan att i framtiden acceptera fortsatta höga kostnader eller kostnadsökningar som då måste finansieras av andra verksamheter eller genom höjd skatt, eller att slå ihop vissa enheter för att få en mer kostnadseffektiv och långsiktigt hållbar struktur.

Vi har anlitat en oberoende extern utredare, PWC, som har presenterat en lista med strukturförändringar. Våra styrande politiker ska nu gå igenom utredningen och besluta om hur och vad som skulle kunna genomföras. Det politiska arbetet kommer pågå under hela våren och i det arbetet ingår även att presentera en tidsplan för eventuella förändringar.
Här på vår hemsida kan du läsa mer om kostnadsutredningen. Har du frågor så kan du kontakta oss via vår växel, e-post eller på vår sida på Facebook.

Relaterade länkar

Pressmeddelande om kostnadsutredningen

Västerviks kommuns budget för 2020

Kommufullmäktiges extra sammanträde 20190826 med beslut om budget 2020

Kolada jämförelsedatabas

Nettokostnadsavvikelser för Västerviks kommun från Koladas jämförelsedatabas (tryck på "översikt" och därefter "visa tabell" vid rubriken "nettokostnadsavvikselse miljoner kronor" för att hitta aktuella siffror)

Relaterat dokument

omslag pwc kostnadsutredning förskola grundskola 20200304

PWC:s kostnadsutredning om strukturkostnaden i grundskolor och förskolor 20200304 (pdf 2,1 MB)

Vanliga frågor och svar

Här kommer vi fylla på med vanliga frågor om PWC:s kostnadsutredning efter hand.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.