Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Nyanlända barn och elever

Kontakt för nyanlända barn och elever

Enhetschef för modersmålsundervisning och samordnare för nyanlända

Ann Nilsson
Esplanaden 18B
593 39 Västervik
Telefon 0490-25 43 33
e-post ann.nilsson@vastervik.se

Handläggare för förskoleplats

Eva Girdland
Telefon 0490-25 42 09, telefontid måndag-fredag klockan 10:00-12:00

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Alla nyanlända familjer med barn i förskoleålder och skolålder i Västerviks kommun ska vända sig till samordnaren för nyanlända för ett samtal. 

Under samtalet får du information om förskola och skola i Västerviks kommun. Du får hjälp att ansöka om förskoleplats eller skolplats. Under samtalet får du berätta om barnets språkkunskaper och skolbakgrund. Under samtalet används tolk. 

Du kontaktas sedan av skolan med en inbjudan till ett samtal om skolan. Om du ställt ditt barn i kö till förskoleplats kontaktas du av kommunen när det finns en ledig plats.

Du kan också själv ansöka om plats i förskola för ditt barn. Om du har ett svenskt personnummer kan du använda kommunens e-tjänst. Om du saknar ett svenskt personnummer kan du använda e-tjänsten och klicka på ”Hämta blanketter”. 

E-tjänsten och kontaktuppgifter till samordnaren för nyanlända hittar du till höger på sidan. 

Välkommen till förskolan och skolan i Västerviks kommun!

Sidan senast granskad den 7 januari 2020
Innehållsansvarig: Charlotte Löthman

Kontakt för nyanlända barn och elever

Enhetschef för modersmålsundervisning och samordnare för nyanlända

Ann Nilsson
Esplanaden 18B
593 39 Västervik
Telefon 0490-25 43 33
e-post ann.nilsson@vastervik.se

Handläggare för förskoleplats

Eva Girdland
Telefon 0490-25 42 09, telefontid måndag-fredag klockan 10:00-12:00

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun