Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Extra anpassningar, särskilt stöd

Vuxen som sitter och pratar med ett barn

Om du har barn i förskolan eller är elev och går i kommunal grundskola, fristående grundskola eller gymnasiet här i Västervik så har du rätt att få stöd och hjälp när det gäller elevhälsa.

Elevhälsa kan betyda väldigt många olika saker. Några exempel kan vara:

  • Att man känner sig ledsen.
  • Att man känner sig ensam.
  • Att man tycker att man börjar höra dåligt.
  • Att man tycker att det är svårt att läsa.
  • Att man behöver hjälp med att äta rätt.
  • Att man behöver hjälp med sin impulskontroll.

På varje skola finns det ett elevhälsoteam. Teamet leds av rektor och tillsammans med skolsköterska, kurator, psykolog, och specialpedagog stödjer de skolpersonal i elevhälsofrågor. När du behöver ta kontakt med din skolsköterska,skolkurator, skolpsykolog eller annan elevhälsopersonal, kan du vända dig till din lärare eller mentor för att få hjälp med detta. Du kan också hitta kontaktuppgifter till skolsköterska,skolkurator, skolpsykolog och specialpedagog på din egen skolas hemsida.

För förskolorna finns ett centralt förskoleteam, med specialpedagog, socionom, hörselpedagog och förskolepsykolog. Kontakta din förskola för att få hjälp med kontakt. 

Sidan senast granskad den 24 oktober 2022
Innehållsansvarig: Gerd Henriksson

Kontakt

Postadress:
Centrala barn- och elevhälsan Esplanaden 18 B 593 39 Västervik
Elevhälsochef
Gerd Henriksson
0490-25 46 15
Administrativ assistent
Charlotta Chronéer
0490-25 44 76