Utbildning i svenska för invandrare, SFI - Västerviks kommun
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Utbildning i svenska för invandrare, SFI

Kontakta Komvux

Komvux
593 80 Västervik

Besöksadress: Tjustskolan, Karstorpsvägen 17

0490-25 42 32

komvux@vastervik.se

Expeditionens öppettider:

Mån-tors 8-11.30, 12.30-16.30

Fredag 8-11.30, 12.30-16.00

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)
  • Har du flyttat till Sverige från ett annat land och har ett annat modersmål än svenska?
  • Behöver du lära dig svenska från grunden?
  • Kan du redan en del svenska, men behöver lära dig språket bättre?

SFI ger dig grundläggande utbildning i det svenska språket och samhället.

Du kan kombinera dina studier inom SFI med studier på grundläggande och gymnasial nivå, jobb, praktik eller annan sysselsättning.

Vem har rätt att läsa SFI?

Du har rätt att studera SFI, från och med 1 juli det år som du fyller 16 år, om du har ett personnummer och är folkbokförd i Västerviks kommun. EU/ESS-medborgare med uppehållsrätt (arbete, studier) har också rätt att studera SFI.

Så här söker du

Ansök via vår webb: Webbansökan

Komvux ansvarar för information och antagning till SFI i Västervik och det är dit du vänder dig om du har frågor.

Kursplan

Det finns tre olika studievägar: 1, 2 och 3. Dessa tar hänsyn till studiebakgrund och studievana. Totalt finns fyra kurser A, B, C och D. 

Studieväg 1 är för personer som har mycket kort studiebakgrund eller har svårigheter att läsa och skriva på sitt hemspråk. Innehåller kurserna A, B, C och D.

Studieväg 2 är för personer med utbildningsbakgrund motsvarande nio-årig svensk grundskola och som inte är vana att studera. Innehåller kurserna B, C och C.

Studieväg 3 är för personer längre tidigare utbildning och innebär en snabbare studietakt. Innehåller kurserna C och D.

Varje deltagare ska ha en egen studieplan, där individens mål med studierna tydligt ska framgå.

 

Betyg

Efter varje avslutad kurs sätts betyg. Betygsskalan har fem godkända steg: A, B, C, D och E. Den har ett underkänt betyg: F.

Sidan senast granskad den 20 november 2017
Innehållsansvarig: Anna Stjärnerfalk

Kontakta Komvux

Komvux
593 80 Västervik

Besöksadress: Tjustskolan, Karstorpsvägen 17

0490-25 42 32

komvux@vastervik.se

Expeditionens öppettider:

Mån-tors 8-11.30, 12.30-16.30

Fredag 8-11.30, 12.30-16.00

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)