Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kurser för dig som behöver extra stöd

Kontakta Komvux

Kontaktuppgifterna:

Postadress:

Komvux
593 80 Västervik

Besöksadress:

Östersjövägen 6

Telefon:

0490-25 42 32 

Mejl:

komvux@vastervik.se

Expeditionens öppettider

  • Måndag-torsdag 8.00-11.30 och 12.30-16.30.
  • Fredag 8.00-11.30 och 12.30-16.00.

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Resurscentrum 50 p

På resurscentrum kan man få extra stöd och hjälp om man har läs- och skrivsvårigheter eller matematiksvårigheter. Undervisningen är till stor del inriktad på grunderna, och den sker individuellt eller i liten grupp. Betygsätts inte.

Studieform: Dag

Läsförståelsekurs 50 p

Kursen riktar sig till den som har bra läsflyt men har svårt att förstå det den läser. Vi tränar bland annat upp förmågan att övervaka sin läsning, koncentrationsförmågan och konsten att läsa mellan raderna. Undervisningen sker i liten grupp, så att alla kan komma till sin rätt. Betygsätts inte. Kurserna vänder sig till dig som har svenska som andraspråk.

Studieform: Dag

Tala-kurs 50 p

Kursen riktar sig till den som har svårt att redovisa och tala inför en grupp. Genom en rad olika övningar tränar vi upp förmågan att tala inför andra, i form av både oförberett och förberett tal. Så småningom ska alla kunna hålla informerande föredrag och argumenterande debattinlägg. Undervisningen sker i liten grupp men mot slutet är det meningen att kursdeltagarna ska kunna hålla sina anföranden i helklass. Betygsätts inte.

Studieform: Dag

 

 

 

 

 

Sidan senast granskad den 14 oktober 2020
Innehållsansvarig: Anna Stjärnerfalk

Kontakta Komvux

Kontaktuppgifterna:

Postadress:

Komvux
593 80 Västervik

Besöksadress:

Östersjövägen 6

Telefon:

0490-25 42 32 

Mejl:

komvux@vastervik.se

Expeditionens öppettider

  • Måndag-torsdag 8.00-11.30 och 12.30-16.30.
  • Fredag 8.00-11.30 och 12.30-16.00.

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun