Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

De allra flesta barn som går i grundskolan idag följer grundskolans läroplan. Vissa elever har dock rätt att följa särskolans läroplan.

Det är elever som inte når grundskolans mål på grund av utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. För att bli mottagen i grundsärskolan och ha rätt att läsa där behöver man göra 4 olika bedömningar. Det måste finnas en psykologisk bedömning, en medicinsk, en social och en pedagogisk. När de är gjorda tar man ställning till om barnet har rätt att läsa enligt grundsärskolans läroplan eller inte. Den bedömningen gör en särskild grupp i kommunen. Den kallas för mottagningsgruppen. I den gruppen arbetar det en specialpedagog, en skolpsykolog, rektor och elevhälsochef.

I Västerviks kommun erbjuds elever som är mottagna i särskolan att få sin undervisning vid hemskolan med extra stöd tillsammans med övriga elever. Om föräldrar och skola tycker att det är bättre med undervisning i samlad särskoleklass kan eleven få gå i en sådan klass. Samlad särskoleklass finns idag på Fågelbärets skola.

Gymnasiesärskolan är fyraårig och finns vid:

  • Västerviks Gymnasium,
  • Hotell- och restaurangskolan Saluhallen.

För vuxna finns särvux, som är en del av den kommunala vuxenutbildningen.

Sidan senast granskad den 24 februari 2016
Innehållsansvarig: Hanna Berg

Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun