Specialpedagogik - Västerviks kommun
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta Centralt stödteam

Esplanaden 18 B
59339 Västervik

Elevhälsochef
Christel Dorch
Tel 0490-25 46 15
christel.dorch@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Det kan finnas många olika orsaker till att barn och ungdomar behöver särskilt stöd.

Alla barn och ungdomar har rätt till det stöd de behöver.
Många barn och ungdomar råkar under sin skoltid på svårigheter. Det kan till exempel handla om sjukdom, funktionsnedsättning eller andra svårigheter som gör det svårt att ta del av undervisningen/verksamheten. Vissa barn och ungdomar kan behöva särskilt stöd under en kort tid, andra under en längre tid.

Bestämmelser om särskilt stöd finns från förskolan upp till gymnasiet. De ser lite olika ut. I förskolan ska barn som av fysiska, psykiska eller andra orsaker behöver särskilt stöd få det.

I grundskolan behöver frågan om särskilt stöd alltid utredas. Ibland kan en utredning göras snabbt och enkelt. I andra fall krävs det mer tid och kan då bli mer omfattande. När man har utrett klart, kan det bli så att ett åtgärdsprogram skapas.

På gymnasiet finns det också olika stödåtgärder för de ungdomar som går där.
Har du några funderingar kring särskilt stöd? Ta kontakt med din rektor eller förskolechef.

Sidan senast granskad den 11 april 2018
Innehållsansvarig: Hanna Berg

Kontakta Centralt stödteam

Esplanaden 18 B
59339 Västervik

Elevhälsochef
Christel Dorch
Tel 0490-25 46 15
christel.dorch@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)