Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Dessa stöd finns

Kontakta Centralt stödteam

Esplanaden 18 B
59339 Västervik

Elevhälsochef
Christel Dorch
Tel 0490-25 46 15
christel.dorch@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

För förskolorna finns ett centralt förskoleteam, med specialpedagog och förskolepsykolog.
På varje skola finns det ett elevhälsoteam. Teamet leds av rektor och tillsammans med skolsköterska, kurator, psykolog, och specialpedagog stödjer de skolpersonal i elevhälsofrågor.

Andra stödfunktioner:

Skoldatatek

Skoldatateket i Västervik är en resurs för kommunens alla skolor. Vi arbetar för att alla elever ska få lyckas i skolan, även om det ibland är jobbigt med läsning, koncentration eller inlärning.

Det kan vara att eleven får:

  • Använda datorprogram istället för böcker
  • Lyssna på böcker och läromedel i telefon, dator, MP3-spelare eller lärplatta (surfplatta)
  • Använda lärplatta på olika sätt t ex som skrivstöd, strukturstöd
  • Skriva på dator och använda rättstavningsprogram
  • Visa vad man lärt sig på andra sätt än genom skriftliga prov

Hos oss kan personalen på skolorna låna utrustning för att prova sig fram till bra lösningar. Vi har också utbildningar regelbundet för lärare och andra som är intresserade. De kan handla om datorprogram, lärplattor, appar med mera.

Vi som jobbar på Skoldatateket har goda kunskaper om både specialpedagogik och även hur vi använder datorer och andra IT-verktyg i skolan. Vi samarbetar med Sveriges övriga Skoldatatek och håller oss uppdaterade på nyheter.

Skollogoped

Om ditt barn har svårt med att läsa och skriva, finns skollogopeden som stöd i skolan. Logopeden arbetar tillsammans med lärare och elever och deras föräldrar.

Några exempel på arbetsuppgifter kan vara:

  • Utbildning till lärare
  • Handledning och konsultation
  • Utredningar
  • Enskilda elevkontakter
Sidan senast granskad den 11 april 2018
Innehållsansvarig: Christel Dorch

Kontakta Centralt stödteam

Esplanaden 18 B
59339 Västervik

Elevhälsochef
Christel Dorch
Tel 0490-25 46 15
christel.dorch@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)