Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Särskilda behov, extra stöd

Kontakta Centralt stödteam

Esplanaden 18 B
59339 Västervik

Elevhälsochef
Gerd Henriksson
Tel 0490-25 46 15
gerd.henriksson@vastervik.se

Administrativ assistent
Charlotta Chronéer
Tel 0490-25 44 76
charlotta.chroneer@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Vuxen som sitter och pratar med ett barn

Om du har barn i förskolan eller är elev och går i kommunal grundskola, fristående grundskola eller gymnasiet här i Västervik så har du rätt att få stöd och hjälp när det gäller elevhälsa.

Elevhälsa kan betyda väldigt många olika saker. Några exempel kan vara:

  • Att man känner sig ledsen
  • Att man känner sig ensam
  • Att man tycker att man börjar höra dåligt
  • Att man tycker att det är svårt att läsa
  • Att man behöver hjälp med att äta rätt
  • Att man behöver hjälp med sin impulskontroll

På varje skola finns det ett elevhälsoteam. Teamet leds av rektor och tillsammans med skolsköterska, kurator, psykolog, och specialpedagog stödjer de skolpersonal i elevhälsofrågor. När du behöver ta kontakt med din skolsköterska,skolkurator, skolpsykolog eller annan elevhälsopersonal, kan du vända dig till din lärare eller mentor för att få hjälp med detta. Du kan också hitta kontaktuppgifter till skolsköterska,skolkurator, skolpsykolog och specialpedagog på din egen skolas hemsida.

För förskolorna finns ett centralt förskoleteam, med specialpedagog och förskolepsykolog. Kontakta din förskola för att få hjälp med kontakt. 

Sidan senast granskad den 29 mars 2019
Innehållsansvarig: Gerd Henriksson

Kontakta Centralt stödteam

Esplanaden 18 B
59339 Västervik

Elevhälsochef
Gerd Henriksson
Tel 0490-25 46 15
gerd.henriksson@vastervik.se

Administrativ assistent
Charlotta Chronéer
Tel 0490-25 44 76
charlotta.chroneer@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun