Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Skolresor, skolskjuts

Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Har du ett barn som av något skäl har svårt att ta sig till skolan kan barnet få skolskjuts. Sådana skäl kan vara till exempel långt avstånd till skolan eller ett funktionshinder.

Den skolskjuts som kommunen beviljar är gratis. Barn i förskoleklass och i grundskola kan få skjuts till och från skolan. En vanlig anledning till skolskjuts är att barnet har långt till skolan. Med långt avstånd menas mellan två till fem kilometer beroende på barnets ålder. Andra anledningar till skolskjuts kan vara farlig trafik eller ett funktionshinder. Skolskjuts kan också beviljas av annan särskild omständighet.

Avstånd mellan hemmet och skolan

Följande avstånd till skolan gäller för att du ska beviljas skolskjuts:

  • 2 km för barn i förskoleklass.
  • 2 km för barn i årskurs 1-3.
  • 3 km för barn i årskurs 4-6.
  • 4 km för barn i årskurs 7-9.

Växelvis boende

Om du och barnets andra förälder inte bor tillsammans kan barnet får skolskjuts om det bor växelvis hos er båda. Vägen till skolan från någon av bostäderna måste då vara så pass långt att skolskjuts beviljas.

Andra skäl till skolskjuts

Om du tycker det finns ett annat skäl till att ditt barn behöver skolskjuts så kan du beskriva det i en ansökan. Att barn får skolskjuts av andra skäl är dock inte så vanligt.

Ansökan

Du lämnar in en skriftlig ansökan om skolskjuts. Du ska skicka in din ansökan senast tre veckor innan det datum då du behöver skolskjuts. 
Ansökans skickas till 
Barn- och utbildningskontoret
Västerviks kommun
593 80 Västervik

Sidan senast granskad den 3 mars 2017
Innehållsansvarig: Birgitta Aldebert

Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)