Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Inneboende, Inackordering

Antagningssekreterare

Antagningssekreterare

Charlotte Dunger-Fransson
Tfn 0490-25 42 75
charlotte.dunger-fransson@vastervik.se
Västerviks Gymnasium
Östersjövägen 6, 593 32 VÄSTERVIK

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Går du på gymnasiet och har lång och besvärlig resväg till skolan? Då kan du ha rätt till inackorderingstillägg som är ett bidrag till kostnaden för boende på skolorten.

Inackorderingstillägg kan beviljas till och med vårterminen det är du fyller 20 år. Tillägget är för 2013, 1 480 kronor/månad och utbetalas för september till och med maj, 9 månader per läsår.

Det här krävs för att du ska kunna få inackorderingstillägg:

  • Reseavståndet mellan hemorten och skolan skall överstiga 45 km. Reseavståndet beräknas på enkel resa samt den närmaste vägsträckan, ej busslinje.
  • Besvärlig resväg: avståndet mellan hemorten och skolan är mindre än 45 km, men den totala restiden överstiger tre timmar per dag.
  • Ansökan sker på särskild blankett, finns att hämta på gymnasiets hemsida eller kan rekvireras från gymnasiet. Ansökan skickas till adressen nedan.
  • För studier utomlands, vid Folkhögskola, vid fristående skolor och riksinternat, ska du söka inackorderingstillägg hos CSN.
Sidan senast granskad den 28 oktober 2014
Innehållsansvarig: Birgitta Aldebert

Antagningssekreterare

Antagningssekreterare

Charlotte Dunger-Fransson
Tfn 0490-25 42 75
charlotte.dunger-fransson@vastervik.se
Västerviks Gymnasium
Östersjövägen 6, 593 32 VÄSTERVIK

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun