Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Regler och riktlinjer

Kontakt modersmål

Enhetschef för modersmålsundervisning

Ann Nilsson
Esplanaden 18B
593 39 Västervik
tfn 0490-25 43 33
e-post ann.nilsson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Bakade bokstäver

Undervisningen i modersmål och hemspråk regleras i skollagen och skolförordningen.

Undervisning i modersmål får anordnas:

  • som språkval i grundskolan och specialskolan
  • som elevens val
  • inom ramen för skolans val
  • utanför den garanterade undervisningstiden.

Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev. En romsk elev som kommer från utlandet får dock ges modersmålsundervisning i två språk om det finns särskilda skäl.

Skolan är skyldig att ordna modersmålsundervisning i ett språk om:

  1. minst fem elever som ska erbjudas modersmålsundervisning i språket önskar sådan undervisning
  2. det finns en lämplig lärare.

Punkt 1 gäller inte nationella minoritetsspråk. Enligt språklagen är de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Förskolan

Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

Grundskolan

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om:

  1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
  2. eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

Gymnasieskolan

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om

  1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet 
  2. eleven har goda kunskaper i språket.

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

Sidan senast granskad den 8 juni 2018
Innehållsansvarig: Angelika Johansson

Kontakt modersmål

Enhetschef för modersmålsundervisning

Ann Nilsson
Esplanaden 18B
593 39 Västervik
tfn 0490-25 43 33
e-post ann.nilsson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun