Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Projekt "Motverka nätkränkningar"

Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Flicka med telefon

Barn- och utbildningsförvaltningen har ett pågående projekt som handlar om att motverka nätkräkningar i skolan.

Under hösten 2018 genomfördes en förstudie kring elever och skolpersonals upplevelser av nätkränkningar i kommunen. I förstudierapporten beskrivs vad förvaltningen ska göra för att utveckla arbetet mot nätkränkningar. Förstudien och projektet genomförs med stöd av Tjustbanken.

Vad har gjorts

  • Förstudie om elevers upplevelser av nätkränkningar och skolans roll i att motverka detta
  • Workshops har hållits i flera skolor för att öka kunskapen om kränkningar på nätet
  • En hemsida har skapats för pedagogerna med undervisningsmaterial om nätkränkningar
  • En elevenkät har skapats för att hjälpa skolorna att kartlägga elevernas upplevelser av kränkningar på nätet

Vad ska göras

  • Öppen föreläsning för allmänheten om nätkränkningar den 28:e oktober 2019
  • Föreläsning och workshops för skolpersonal om att motverka nätkränkningar 
  • Skolorna ska fortsätta att arbeta för att förebygga kränkningar och bland annat föra dialog elever om ett bra samtalsklimat på nätet 
Sidan senast granskad den 20 september 2019
Innehållsansvarig: Lisa Lidström

Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun