Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kulturskolans vision

”Vi ska vara ett fönster i tiden”- En plats där Västerviks kommuns unga kan upptäcka sin egen och andras talang och utveckla den på bästa sätt. Detta sker i en rik växelverkan mellan upplevelse, eget skapande, möten med andra i olika estetiska uttrycksformer!

VERKSAMHETSIDÉ: Vi arbetar med ett upplevelsebaserat lärande där eleven får chans att uttrycka sig genom ett rikt spektra av ämneskurser och utveckla sin personlighet.

 

KVALITET OCH VÄRDEGRUND: Vi vill att alla ska trivas hos oss. Vi planerar undervisning, projekt och föreställningar i samverkan med eleverna. Vi utgår från fyra värdegrunder i detta arbete:

 

JAG KAN: Varje elev skall kunna utvecklas och lära sig inom sitt ämne, oavsett vilken nivå man är på. Varje undervisningstillfälle skall vara ett steg i rätt riktning och även inspirera till egen övning och färdighetsträning som stärker förmågan och utvecklingen.

 

JAG HAR KUL: Varje elev skall kunna känna lust och glädje i det man gör. Det höjer motivation och kreativitet. Man mår bra när man trivs och har kul.

 

JAG ÄR VIKTIG: Varje elev skall uppleva att den är viktig för sin egen skull och har något angeläget att tillföra helheten. I vår verksamhet främjas trygghet och god självkänsla. Att bli sedd och bekräftad stärker identiteten.

 

JAG ÄR DELAKTIG: Varje elev skall få möjlighet att träna samspel med andra. Detta tränar viktiga färdigheter som rör förmågan att se sin del av sammanhanget och upptäcka hur man tillsammans med andra bygger bra helheter.

 

Sidan senast granskad den 27 oktober 2014
Innehållsansvarig: Peter Andersson