Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Konstnär i skolan, ett Skapandeskola projektBarn och unga ska ha rätt till kultur. Skapande skola ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla olika uttrycksformer. Skapande skola ska öka elevernas möjlighet till eget skapande.

Västervik kommuns projekt Skapande skola har för elfte året i rad beviljats projektstöd från Kulturrådet. Stödet är i år på 2 600 000 kronor från förskoleklass till åk. 9. 

Alla elever från förskoleklass till årskurs 9 får ta del av Skapande skola. De olika projekten beskrivs i en handlingsplan. Denna utgår från målen i Kulturplanen för barn- och utbildningsförvaltningen och är kopplad till Kulturenhetens och länets utveckling av Kulturplan och Kulturstrategi. Idag är kultur en given del i förskola och skola. Att tillföra kultur på det professionella planet höjer kvalitén på och skapar goda förutsättningar för kulturarbetet inom förskola och skola.

Skapande skola har vuxit fram genom samverkan inom kommunen.

Deltagare är:

  • Barn- och Utbildningsförvaltningen.
  • Kulturenheten, Stadsbiblioteket.
  • Västerviks Museum.
  • Mejeriet Ung – Ungdoms- och kulturhus.
  • Kulturskolan.
  • Socialförvaltningen.

Representanter från de olika enheterna och elevgrupper är knutna till arbetet med att utvärdera, utforma och föreslå nya projekt. Under ledning av kultursamordnare inom Barn och utbildningsförvaltningen. Delaktighet och elevmedverkan är en viktig del av arbetet

Film som visar utsmyckning av elever i årskurs 4, 2013-2014

Sidan senast granskad den 17 augusti 2021
Innehållsansvarig: Lise-Lott Gustafsson Moschiri

Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.