Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Konstnär i skolan, ett Skapandeskola projektBarn och unga ska ha rätt till kultur. Skapande skola ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla olika uttrycksformer. Skapande skola ska öka elevernas möjlighet till eget skapande.

Västervik kommuns projekt Skapande skola har för åttonde året i rad beviljats projektstöd från Kulturrådet. Stödet är i år på 810 000 kronor.

Alla elever från förskoleklass till årskurs 9 får ta del av Skapande skola. De olika projekten beskrivs i en handlingsplan. Denna utgår från målen i Kulturplanen för barn- och utbildningsförvaltningen och är kopplad till kulturenhetens Kulturplan och strategi. Idag är kultur en given del i förskola och skola. Att tillföra kultur på det professionella planet höjer kvalitén på och skapar goda förutsättningar för kulturarbetet inom förskola och skola.

Skapande skola har vuxit fram genom samverkan inom kommunen.

Deltagare är:

  • Barn- och utbildningsförvaltningen.
  • Kulturenheten, stadsbiblioteket.
  • Västerviks Museum.
  • Mejeriet Ung – Ungdoms- och kulturhus.
  • Kulturskolan.
  • Västerviks Gymnasium.
  • Socialförvaltningen.

Representanter från de olika enheterna och elevgrupper är knutna till arbetet med att utvärdera, utforma och föreslå nya projekt. Delaktighet och elevmedverkan är en viktig del av arbetet.

Film som visar utsmyckning av elever i årskurs 4, 2013-2014

Sidan senast granskad den 31 maj 2017
Innehållsansvarig: Lise-Lott Gustafsson Moschiri

Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)