Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Skolans resultat och kvalitetsarbete

Kontaktuppgifter Skogshagaskolan

Postadress

Skogshagaskolan
Norra vägen 7
593 41 Västervik

Rektor

Andreas Wiklund
0490-25 43 96
andreas.wiklund@vastervik.se

Biträdande rektor

Hanna Berg
0490-25 46 09
hanna.berg@vastervik.se

Skolledarassistent

Annika Risell
0490-25 43 95
annika.risell@vastervik.se

Intendent

Thomas Axelsson
0490-25 43 91
thomas.axelsson@vastervik.se

Kontaktuppgifter till elevhälsan

Specialpedagog med samordningsansvar

Elisabeth Larsson  
0490-25 43 36
elisabeth.h.larsson@vastervik.se

Psykolog

Görgen Lindblom
0490- 25 46 10
gorgen.lindblom@vastervik.se

Kurator

 

 

Skolhälsovård

Skolsköterska

Ghelen Palamino Chocano 
0490- 25 42 96
ghelen.palomino-chocano@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Skogshagaskolan arbetar medvetet med elevers lärande i fokus.

Utvecklingsområden för skolan är bland annat att vi arbetar med språkutveckling i alla ämnen. Vi fortsätter att utveckla planeringarna i de olika ämnena för att tydliggöra målen för eleverna. Vi vill ge eleverna tydlig återkoppling vad som förväntas, hur de ska visa vad de kan och att de kan påverka arbetssätt, arbetsformer och innehåll. De yngsta eleverna arbetar med Att skriva sig till läsning där de använder datorer när de skriver. Vi fortsätter också att utveckla arbetet med att använda IT i undervisningen.

Vi vill öka samverkan mellan skola och fritidshem, så att fritids kan bli ett komplement till skolan. Även på fritidshemmen arbetar vi med planerade aktiviteter så att eleverna vet vad som förväntas.

Vi vill också utveckla elevhälsoarbetet genom att arbeta mer med förebyggande och främjande insatser.

Sidan senast granskad den 26 januari 2022
Innehållsansvarig: Josefine Wremerth

Kontaktuppgifter Skogshagaskolan

Postadress

Skogshagaskolan
Norra vägen 7
593 41 Västervik

Rektor

Andreas Wiklund
0490-25 43 96
andreas.wiklund@vastervik.se

Biträdande rektor

Hanna Berg
0490-25 46 09
hanna.berg@vastervik.se

Skolledarassistent

Annika Risell
0490-25 43 95
annika.risell@vastervik.se

Intendent

Thomas Axelsson
0490-25 43 91
thomas.axelsson@vastervik.se

Kontaktuppgifter till elevhälsan

Specialpedagog med samordningsansvar

Elisabeth Larsson  
0490-25 43 36
elisabeth.h.larsson@vastervik.se

Psykolog

Görgen Lindblom
0490- 25 46 10
gorgen.lindblom@vastervik.se

Kurator

 

 

Skolhälsovård

Skolsköterska

Ghelen Palamino Chocano 
0490- 25 42 96
ghelen.palomino-chocano@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.