Fritidshem och fritidsklubb

Kontaktuppgifter Skogshagaskolan

Postadress

Skogshagaskolan
Norra vägen 7
593 41 Västervik

Rektor

Annica Ewerlöf
0490-25 43 96
annica.ewerlof@vastervik.se

Biträdande rektor

Gerd Henriksson
0490-25 43 36
gerd.henriksson@vastervik.se

Skolassistent

Annika Risell
0490-25 43 95
annika.risell@vastervik.se

Intendent

Linnea Östberg
0490-25 43 91
linnea.ostberg@vastervik.se

Kontaktuppgifter till elevhälsan

Specialpedagog med samordningsansvar

Gerd Henriksson   
0490-25 43 36
gerd.henriksson@vastervik.se

Psykolog

Anette Jonasson
0490- 25 46 22
anette.jonasson@vastervik.se

Kurator

Marie Green
0490- 25 44 62
marie.green@vasterik.se

Skolhälsovård

Skolsköterska

Maud Ekeflod
0490- 25 43 98
maud.ekeflod@vastervik.se

 

 

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Skogshagaskolan har tre fritidshemsavdelningar:

  • Trollskogen (för elever i förskoleklass och skolår 1).
  • Skogsgläntan (för elever i förskoleklass och skolår 1).
  • Storskogen (för elever skolår 2 och 3).

Från skolår 4-6 erbjuds fritidsklubb.

Personalen på fritidshemmen har också ansvar för aktiviteter för eleverna på förmiddagsraster och lunchraster under skoltid.

Trollskogen

  • Alexandra Berge, förskollärare
  • Helen Windahl, fritidspedagog
  • Annika Preinitz, fritidspedagog
  • Louise Schloenzig, elevassistent
  • Sofie Amro, elevassistent

Skogsgläntan

  • Cecilia Hallberg, förskollärare
  • Anna Engström, fritidspedagog
  • Antonia Svensson, vik. fritidspedagog för   Caroline Sturup
  • Arvid Windahl, vik fritidspedagog
  • Nina Samuelsson, elevassistent

Storskogen

  • Monica Jörbrink, förskollärare
  • Linda Söderstedt, fritidspedagog
  • Lisa Meijer, fritidspedagog
  • Josefine Wremerth, fritidspedgog
  • Jesper Högstedt, resurspedagog
  • Emma Sernfalk,elevassistent
  • Jennifer Torstensson vik elevassistent för Sandra Bunzek

Skogshaga fritidsklubb

  • Katrin Blomqvist, fritidsledare
  • Elenor Jakobsson, fritidsledare
  • Jessica Olsson, elevssistent
Sidan senast granskad den 27 november 2017
Innehållsansvarig: Annica Ewerlöf

Kontaktuppgifter Skogshagaskolan

Postadress

Skogshagaskolan
Norra vägen 7
593 41 Västervik

Rektor

Annica Ewerlöf
0490-25 43 96
annica.ewerlof@vastervik.se

Biträdande rektor

Gerd Henriksson
0490-25 43 36
gerd.henriksson@vastervik.se

Skolassistent

Annika Risell
0490-25 43 95
annika.risell@vastervik.se

Intendent

Linnea Östberg
0490-25 43 91
linnea.ostberg@vastervik.se

Kontaktuppgifter till elevhälsan

Specialpedagog med samordningsansvar

Gerd Henriksson   
0490-25 43 36
gerd.henriksson@vastervik.se

Psykolog

Anette Jonasson
0490- 25 46 22
anette.jonasson@vastervik.se

Kurator

Marie Green
0490- 25 44 62
marie.green@vasterik.se

Skolhälsovård

Skolsköterska

Maud Ekeflod
0490- 25 43 98
maud.ekeflod@vastervik.se

 

 

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)