Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontaktuppgifter Skogshagaskolan

Postadress

Skogshagaskolan
Norra vägen 7
593 41 Västervik

Rektor

Andreas Wiklund
0490-25 43 96
andreas.wiklund@vastervik.se

Skolledarassistent

Annika Risell
0490-25 43 95
annika.risell@vastervik.se

Intendent

Linnea Östberg
0490-25 43 91
linnea.ostberg@vastervik.se

Kontaktuppgifter till elevhälsan

Specialpedagog med samordningsansvar

Elisabeth Larsson  
0490-25 43 36
elisabeth.h.larsson@vastervik.se

Psykolog

Görgen Lindblom
0490- 25 46 10
gorgen.lindblom@vastervik.se

Kurator

Marie Green
0490- 25 44 62
marie.green@vasterik.se

Skolhälsovård

Skolsköterska

Ghelen Palamino Chocano 
0490- 25 42 96
ghelen.palamino-chocano@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet är indelad i fyra geografiska områden. Skogshagaskolan tillhör skolområde Norra Staden.

Skogshagaskolans verksamhetsområde omfattar undervisning i förskoleklass, grundskola och grundsärskola skolår 1-6 samt fritidshem och fritidsklubb. 

Skogshagaskolans skolledarassistent ger administrativt stöd till vår organisation och har en servicefunktion gentemot föräldrar och allmänhet.

Förskoleklassverksamheten består av en förskoleklass som är indelad i två grupper.

Skogshagaskolans grundskola har läsåret 2019/2020 följande klassindelning:

 • Klass 1, indelad i två grupper
 • Klass 2, indelad i två grupper
 • Klass 3, indelad i två grupper
 • Klass 4, indelad i två grupper
 • Klass 5, indelad i två grupper
 • Klass 6, indelad i två grupper

Skogshagaskolan har tre fritidshemsavdelningar och fritidsklubb:

 • Trollskogen (för elever i förskoleklass och skolår 1).
 • Skogsgläntan (för elever i förskoleklass och skolår 1).
 • Storskogen (för elever skolår 2 och 3). 
 • Från skolår 4-6 erbjuds fritidsklubb.

All personal som möter elever i förskoleklass, skola och fritidshem har ett elevhälsoansvar.

Förskoleklass

På Skogshagaskolan finns en förskoleklass som är indelad i två grupper

Förskollärarna Cecilia Hallberg och Caroline Sturup har huvudansvaret för förskoleklassens verksamhet men arbetet sker i samverkan med fritidshemmets personal.

Under höst- och vårterminen gör vi tillsammans en ”Bokstavsresa” genom vårt alfabet. En resa som finns med i hela vår verksamhet. Vi väver in bokstäverna i alla veckans aktiviteter genom sång, ramsor, dans, drama, bild, idrott med mera.

Vid den grundläggande läs- och skrivinlärningen arbetar vi efter Bornholmsmodellen. Där upptäcker vi språkets alla delar med lekar och spel. Vi arbetar också med Praxisalfabetet och lär oss att koppla ljud till bokstäver.

Två förmiddagar under veckan är vi utomhus då vi stärker barnens lek, fantasi och samarbete. Träd, stenar, sand, vatten och snö är viktiga delar vi använder oss av ute i naturen.

Under september månad görs OAS (observation av språk) med varje barn. Under vårterminen görs en individuell diagnos i språklig medvetenhet och ett diagnostiskt prov i kännedom om tal och siffror. På höstens och vårens utvecklingssamtal sätter vi upp mål och bestämmer hur vi ska arbeta för att nå målen tillsammans med barn och föräldrar.

Lågstadiet åk1, åk2, åk3

 • Klass 1, klasslärare är Margareta Nelltoft och Beata Bülow.
 • Klass 2, klasslärare är Ulrika Nelson och Linda Karlsson.
 • Klass 3, klasslärare är Anna-Karin Mattsson och Marie Tolf.
 • Anna Engström (åk f-3) undervisar i idrott- och hälsa.
 • Annika Ronngaard undervisar i musik.
 • Eva Gunnarsson undervisar i textilslöjd (åk3).
 • Tobias Thor undervisar i träslöjd (åk3).

Läraren följer eleverna i tre år från åk 1 till åk 3.

Skoldagen börjar klockan 8.10 för alla elever. Vi börjar med en gemensam samling där vi går igenom dagens schema.

Skolarbetet varierar vi på många olika sätt och vi arbetar både praktiskt och teoretiskt. Detta gör vi inom alla ämnesområden i alla klasser.

Ämnet bild integrerar vi inom de olika arbetsområdena och en del klasser för även in ämnet musik i de övriga ämnena.

Vi använder oss av vår närliggande skog i undervisningen, så ofta vi har möjlighet och kan.

Mellanstadiet åk 4, åk 5, åk 6

På Skogshagaskolan finns 3 klasser, varje klass är indelad i 2 arbetsgrupper på mellanstadiet:

 • Klass 4, klasslärare är Helene Hallebjörk och Sofie Askenberger.
 • Klass 5, klasslärare är Elin Iseleu, Åsa Kongstad och Birgitta Wessman.
 • Klass 6, klasslärare är Andreas Cato och Anna Johansson.

Mellanstadiets lärare arbetar med ett ämneslärarsystem. De som undervisar i de olika ämnena i årskurserna 4-6 är:

 • Anna Johansson samt Birgitta Wessman undervisar i engelska och svenska.
 • Andreas Cato och Åsa Kongstad undervisar i SO.
 • Elin Iselau undervisar i matematik och NO.
 • Helene Hallebjörk undervisar i svenska, engelska och NO
 • Nina Sjöström undervisar i svenska som andraspråk
 • Åsa Kongstad undervisar i idrott- och hälsa 
 • Annika Ronngaard undervisar i musik årskurs 4.
  Jesper Karlsson undervisar i musik årskurs 5-6. 
 • Eva Gunnarsson undervisar i textilslöjd. 
 • Tobias Thor undervisar i träslöjd. 
 • Lisa Meijer och Eleonor Jakobsson undervisar i bild
 • Sofie Askenberger undervisar i matematik.

Undervisning i moderna språk och hem - och konsumentkunskap
bedrivs på Ellen Keyskolan

 • ty, lärare: ännu ej klart
 • fr, lärare: ännu ej klart
 • sp, lärare: ännu ej klart
 • eng och svenska/sva, lärare: ännu ej klart
 • hkk, lärare: ännu ej klart

Elevens val genomförs samlat under några dagar varje termin.

Inom varje ämnesområde gör lärarna en pedagogisk planering där målen finns beskrivna. Varje elev har denna planering i en pärm. Vid arbetsområdets slut görs en bedömning av elevernas insats och skrivs in i pärmen.

Innehållet i pärmen finns med som underlag för utvecklingssamtalen.

Under utvecklingssamtal får elever och vårdnadshavare möjlighet att träffa några av de lärare som undervisar i elevens klass.

Sidan senast granskad den 20 augusti 2020
Innehållsansvarig: Josefine Wremerth

Kontaktuppgifter Skogshagaskolan

Postadress

Skogshagaskolan
Norra vägen 7
593 41 Västervik

Rektor

Andreas Wiklund
0490-25 43 96
andreas.wiklund@vastervik.se

Skolledarassistent

Annika Risell
0490-25 43 95
annika.risell@vastervik.se

Intendent

Linnea Östberg
0490-25 43 91
linnea.ostberg@vastervik.se

Kontaktuppgifter till elevhälsan

Specialpedagog med samordningsansvar

Elisabeth Larsson  
0490-25 43 36
elisabeth.h.larsson@vastervik.se

Psykolog

Görgen Lindblom
0490- 25 46 10
gorgen.lindblom@vastervik.se

Kurator

Marie Green
0490- 25 44 62
marie.green@vasterik.se

Skolhälsovård

Skolsköterska

Ghelen Palamino Chocano 
0490- 25 42 96
ghelen.palamino-chocano@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.