Arbetslag/Spår - Västerviks kommun
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontaktuppgifter Skogshagaskolan

Postadress

Skogshagaskolan
Norra vägen 7
593 41 Västervik

Rektor

Annica Ewerlöf
0490-25 43 96
annica.ewerlof@vastervik.se

Biträdande rektor

Gerd Henriksson
0490-25 43 36
gerd.henriksson@vastervik.se

Skolassistent

Annika Risell
0490-25 43 95
annika.risell@vastervik.se

Intendent

Linnea Östberg
0490-25 43 91
linnea.ostberg@vastervik.se

Kontaktuppgifter till elevhälsan

Specialpedagog med samordningsansvar

Gerd Henriksson   
0490-25 43 36
gerd.henriksson@vastervik.se

Psykolog

Anette Jonasson
0490- 25 46 22
anette.jonasson@vastervik.se

Kurator

Marie Green
0490- 25 44 62
marie.green@vasterik.se

Skolhälsovård

Skolsköterska

Maud Ekeflod
0490- 25 43 98
maud.ekeflod@vastervik.se

 

 

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet är indelad i fyra geografiska områden. Skogshagskolan tillhör skolområde ”Norra Staden”.

Skogshagaskolans verksamhetsområde omfattar undervisning i förskoleklass, grundskola och grundsärskola skolår 1-6 samt fritidshem och fritidsklubb. 

Skogshagaskolans skolledarassistent ger administrativt stöd till vår organisation och har en servicefunktion gentemot föräldrar och allmänhet.

Förskoleklassverksamheten består av en förskoleklass som är indelad i två grupper.

Skogshagaskolans grundskola har läsåret 2018/2019 följande klassindelning:

 • Klass 1, indelad i två grupper
 • Klass 2, indelad i två grupper
 • Klass 3, indelad i två grupper
 • Klass 4, indelad i två grupper
 • Klass 5, indelad i två grupper
 • Klass 6, indelad i två grupper

Skogshagaskolan har tre fritidshemsavdelningar och fritidsklubb:

 • Trollskogen (för elever i förskoleklass och skolår 1).
 • Skogsgläntan (för elever i förskoleklass och skolår 1).
 • Storskogen (för elever skolår 2 och 3). 
 • Från skolår 4-6 erbjuds fritidsklubb.

All personal som möter elever i förskoleklass, skola och fritidshem har ett elevhälsoansvar.

Förskoleklass

På Skogshagaskolan finns en förskoleklass som är indelad i två grupper

Förskollärarna Cecilia Hallberg och Alexandra Berge har huvudansvaret för förskoleklassens verksamhet men arbetet sker i samverkan med fritidshemmets personal.

Under höst- och vårterminen gör vi tillsammans en ”Bokstavsresa” genom vårt alfabet. En resa som finns med i hela vår verksamhet. Vi väver in bokstäverna i alla veckans aktiviteter genom sång, ramsor, dans, drama, bild, idrott med mera.

Vid den grundläggande läs- och skrivinlärningen arbetar vi efter Bornholmsmodellen. Där upptäcker vi språkets alla delar med lekar och spel. Vi arbetar också med Praxisalfabetet och lär oss att koppla ljud till bokstäver.

Två förmiddagar under veckan är vi utomhus då vi stärker barnens lek, fantasi och samarbete. Träd, stenar, sand, vatten och snö är viktiga delar vi använder oss av ute i naturen.

Under september månad görs OAS (observation av språk) med varje barn. Under vårterminen görs en individuell diagnos i språklig medvetenhet och ett diagnostiskt prov i kännedom om tal och siffror. På höstens och vårens utvecklingssamtal sätter vi upp mål och bestämmer hur vi ska arbeta för att nå målen tillsammans med barn och föräldrar.

Lågstadiet åk1, åk2, åk3

 • Klass 1 klasslärare är Anna-Karin Mattsson och Marie Tolf 
 • Klass 2, klasslärare är Margareta Nelltoft och Beata Bülow samt Caroline Sturup (onsd)
 • Klass 3, Ulrika Nelson och Linda Karlsson
 • Anna Engström (åk f-3) undervisar i idrott- och hälsa
 • Erik Berg undervisar i musik
 • Harriet Norell undervisar i textilslöjd (åk3)
 • Tobias Thor undervisar i träslöjd (åk3)

Läraren följer eleverna i tre år från åk 1 till åk 3.

Skoldagen börjar klockan 8.10 för alla elever. Vi börjar med en gemensam samling där vi går igenom dagens schema.

Skolarbetet varierar vi på många olika sätt och vi arbetar både praktiskt och teoretiskt. Detta gör vi inom alla ämnesområden i alla klasser.

Ämnet bild integrerar vi inom de olika arbetsområdena och en del klasser för även in ämnet musik i de övriga ämnena.

Vi använder oss av vår närliggande skog i undervisningen, så ofta vi har möjlighet och kan.

Mellanstadiet åk 4, åk 5, åk 6

På Skogshagaskolan finns 4 klasser på mellanstadiet:

 • Klass 4, klasslärare Andreas Cato,Anna Johansson
 • Klass 5, klasslärare är Helene Hallebjörk och Sofie Askenberger
 • Klass 6, klasslärare Elin Iselau och Åsa Kongstad

Mellanstadiets lärare arbetar med ett ämneslärarsystem. De som undervisar i de olika ämnena i årskurserna 4-6 är:

 • Anna Johansson samt Anders Söderlund undervisar i engelska och svenska.
 • Andreas Cato och Åsa Kongstad undervisar i SO.
 • Elin Iselau undervisar i matematik och NO.
 • Helene Hallebjörk undervisar i svenska, matematik och NO
 • Sara Persson undervisar i svenska som andraspråk
 • Nina Sjöström undervisar i svenska som andraspråk
 • Åsa Kongstad undervisar i idrott- och hälsa 
 • Erik Berg undervisar i musik. 
 • Harriet Norell undervisar i textilslöjd. 
 • Tobias Thor undervisar i träslöjd. 
 • Lisa Meijer och Eleonor Jakobsson undervisar i bild
 • Sofie Askenberger undervisar i matematik och NO

Undervisning i moderna språk och hem - och konsumentkunskap
bedrivs på Ellen Keyskolan

 • ty, lärare: ännu ej klart
 • fr, lärare: ännu ej klart
 • sp, lärare: ännu ej klart
 • eng och svenska/sva, lärare: ännu ej klart
 • hkk, lärare: ännu ej klart

Elevens val genomförs samlat under några dagar varje termin.

Inom varje ämnesområde gör lärarna en pedagogisk planering där målen finns beskrivna. Varje elev har denna planering i en pärm. Vid arbetsområdets slut görs en bedömning av elevernas insats och skrivs in i pärmen.

Innehållet i pärmen finns med som underlag för utvecklingssamtalen.

Under utvecklingssamtal får elever och vårdnadshavare möjlighet att träffa några av de lärare som undervisar i elevens klass.

Sidan senast granskad den 20 juni 2018
Innehållsansvarig: Annica Ewerlöf

Kontaktuppgifter Skogshagaskolan

Postadress

Skogshagaskolan
Norra vägen 7
593 41 Västervik

Rektor

Annica Ewerlöf
0490-25 43 96
annica.ewerlof@vastervik.se

Biträdande rektor

Gerd Henriksson
0490-25 43 36
gerd.henriksson@vastervik.se

Skolassistent

Annika Risell
0490-25 43 95
annika.risell@vastervik.se

Intendent

Linnea Östberg
0490-25 43 91
linnea.ostberg@vastervik.se

Kontaktuppgifter till elevhälsan

Specialpedagog med samordningsansvar

Gerd Henriksson   
0490-25 43 36
gerd.henriksson@vastervik.se

Psykolog

Anette Jonasson
0490- 25 46 22
anette.jonasson@vastervik.se

Kurator

Marie Green
0490- 25 44 62
marie.green@vasterik.se

Skolhälsovård

Skolsköterska

Maud Ekeflod
0490- 25 43 98
maud.ekeflod@vastervik.se

 

 

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)