Kontaktuppgifter Skogshagaskolan

Postadress

Skogshagaskolan
Norra vägen 7
593 41 Västervik

Rektor

Annica Ewerlöf
0490-25 43 96
annica.ewerlof@vastervik.se

Biträdande rektor

Gerd Henriksson
0490-25 43 36
gerd.henriksson@vastervik.se

Skolassistent

Annika Risell
0490-25 43 95
annika.risell@vastervik.se

Intendent

Linnea Östberg
0490-25 43 91
linnea.ostberg@vastervik.se

Kontaktuppgifter till elevhälsan

Specialpedagog med samordningsansvar

Gerd Henriksson   
0490-25 43 36
gerd.henriksson@vastervik.se

Psykolog

Anette Jonasson
0490- 25 46 22
anette.jonasson@vastervik.se

Kurator

Marie Green
0490- 25 44 62
marie.green@vasterik.se

Skolhälsovård

Skolsköterska

Maud Ekeflod
0490- 25 43 98
maud.ekeflod@vastervik.se

 

 

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Läsårstider 2017/2018 för Skogshagaskolan

Höstterminen 2017

Höstterminen startar måndag den 21 augusti, ordinarie skoltider 8.10-13.30 (åk f-3) samt 8.10-14.40 (åk 4-6). Skollunch serveras.

Terminstid: måndag 21/8 - torsdag 21/12 

Höstlov: måndag 30/10 - fredag 3/11 (v. 44)   

Studiedagar: torsdag 21/9, onsdag 29/11  

Stängningsdagar på fritidshem och fritidsklubb: måndag 14/8, onsdag 29/11  

Vårterminen 2018

Terminstider: måndag 8/1 - fredag 15/6

Sportlov: måndag 19/2 - fredag 23/2 (v. 8)

Påsklov: tisdag 3/4 - fredag 6/4 (v.14)

Lovdagar: måndag 30/4, fredag 11/5

Studiedagar: måndag 8/1, tisdag 6/3, måndag 14/5

Stängningsdagar på fritidshem och fritidsklubb tisdag den 6/3, måndag 14/5              

Skolskjutsverksamhet lå 2017-2018

Enligt det nya upphandlingsavtalet för skoltaxi har KLT blivit huvudentreprenör. KLT kommer att anlita underleverantörer och för Skogshagaskolans del är det Bergkvara Buss som kommer att köra merparten av skoltaxiturerna. Hallens buss kommer också att anlitas för vissa uppdrag (skolskjutsar för växelvist boende och asylsökande elever).

KLT kommer att lägga ut tidtabell för de turer där det finns möjlighet för allmänheten att åka med www.klt.se

Eleverna kommer att möte samma chaufför varje dag förutom vid chaufförens sjukdom och semester.

Om du som vårdnadshavare har frågor som rör skolskjuts ska du i första hand vända dig till kommunens skolskkjutssamordnare:

Viola Högberg, telefon 0490 - 25 73 01

Av- och påstigningsplats vid Skogshagaskolan: vändzonen vid kommunarkivet (Skogshagakiosken).

Personal kommer att finnas vid hållplatsen morgon och eftermiddagstid. Vi kommer att låta eleverna gå vägen bakom skolan till hållplatsen för bästa säkerhet.

Busskort med information om hur de ska användas lämnas ut via Annika Risell i samband med skolstart. Första skoldagen åker eleverna utan busskort.                                                            

Ramtider för skolan och skolskjutstider                 

Gemensam starttid 8.10 må-fr. Ankomsttid skolskjuts cirka 7.45. Skolan ansvarar liksom föregående läsår för tillsynen fram till skoldagens start.

 Veckodag    Sluttid Avgångstid skolskjuts
måndag-fredag 13.20 13.40
1-2  måndag-fredag  13.30 13.40
3 måndag, onsdag, torsdag, fredag 13.30 13.40
 3 tisdag 14.20 14.40
4-6 måndag, onsdag, torsdag,  14.50 15.00
 4-6 tisdag, fredag 14.30 14.40

Eleverna i skolår 6 kommer att ha sin undervisning i hem- och konsumentkunskap(ht) och moderna språk (ht+vt) på Ellen Keyskolan. Under den varma delen av terminerna kommer eleverna att cykla fram och tillbaka. Skolan har ett begränsat antal lånecyklar för elever som bor utanför staden. Under den kallare årstiden då det är halt på gatorna kommer extrabussar att bokas. De elever som kommer från Almvik kan under denna period stiga av skolbussen vid Ellen Keyskolan på morgonen.

Bifogar den information som lämnades från Barn- och utbildningsförvaltningen sent under vårterminen 2017 samt den information som lämnats i augusti. Information om skolskjutsorganisationen för Skogshaga-skolans elever kommer också att läggas ut på skolans hemsida.

Sidan senast granskad den 29 januari 2018
Innehållsansvarig: Annica Ewerlöf

Kontaktuppgifter Skogshagaskolan

Postadress

Skogshagaskolan
Norra vägen 7
593 41 Västervik

Rektor

Annica Ewerlöf
0490-25 43 96
annica.ewerlof@vastervik.se

Biträdande rektor

Gerd Henriksson
0490-25 43 36
gerd.henriksson@vastervik.se

Skolassistent

Annika Risell
0490-25 43 95
annika.risell@vastervik.se

Intendent

Linnea Östberg
0490-25 43 91
linnea.ostberg@vastervik.se

Kontaktuppgifter till elevhälsan

Specialpedagog med samordningsansvar

Gerd Henriksson   
0490-25 43 36
gerd.henriksson@vastervik.se

Psykolog

Anette Jonasson
0490- 25 46 22
anette.jonasson@vastervik.se

Kurator

Marie Green
0490- 25 44 62
marie.green@vasterik.se

Skolhälsovård

Skolsköterska

Maud Ekeflod
0490- 25 43 98
maud.ekeflod@vastervik.se

 

 

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)