Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontaktuppgifter Skogshagaskolan

Postadress

Skogshagaskolan
Norra vägen 7
593 41 Västervik

Rektor

Andreas Wiklund
0490-25 43 96
andreas.wiklund@vastervik.se

Skolledarassistent

Annika Risell
0490-25 43 95
annika.risell@vastervik.se

Intendent

Linnea Östberg
0490-25 43 91
linnea.ostberg@vastervik.se

Kontaktuppgifter till elevhälsan

Specialpedagog med samordningsansvar

Elisabeth Larsson  
0490-25 43 36
elisabeth.h.larsson@vastervik.se

Psykolog

Görgen Lindblom
0490- 25 46 10
gorgen.lindblom@vastervik.se

Kurator

Marie Green
0490- 25 44 62
marie.green@vasterik.se

Skolhälsovård

Skolsköterska

Ghelen Palamino Chocano 
0490- 25 42 96
ghelen.palamino-chocano@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Läsårstider 2019/2020 för Skogshagaskolan

Höstterminen 2019

Höstterminen startar tisdagen den 20 augusti ordinarie skoltider 8.10-13.30 (åk f-3), samt 8.10-14.40 (åk 4-6). Skollunch serveras.

Terminstid: tisdagen 20/8 - fredag 20/12 

Höstlov: måndag 28/10 - fredag 1/11 (v. 44)   

Studiedagar: måndag 19/8, torsdag 19/9  

Stängningsdagar på fritidshem och fritidsklubb: måndag 12/8, onsdag 13/11  

Vårterminen 2020

Terminstider: tisdag 7/1 - fredag 12/6

Sportlov: måndag 17/2 - fredag 21/2 (v.8)

Påsklov: tisdag 14/4 - fredag 17/4 (v.16)

Lovdagar: Information kommer inom kort

Studiedagar: tisdag 7/1, fredag 12 juni

Stängningsdagar på fritidshem och fritidsklubb för vårterminen är ännu inte fastställda            

Skolskjutsverksamhet lå 2019-2020

Enligt det nya upphandlingsavtalet för skoltaxi har KLT blivit huvudentreprenör. KLT kommer att anlita underleverantörer och för Skogshagaskolans del är det Bergkvara Buss som kommer att köra merparten av skoltaxiturerna. Hallens buss kommer också att anlitas för vissa uppdrag (skolskjutsar för växelvist boende och asylsökande elever).

KLT kommer att lägga ut tidtabell för de turer där det finns möjlighet för allmänheten att åka med www.klt.se

Eleverna kommer att möte samma chaufför varje dag förutom vid chaufförens sjukdom och semester.

Om du som vårdnadshavare har frågor som rör skolskjuts ska du i första hand vända dig till kommunens skolskjutssamordnare:

Viola Högberg, telefon 0490 - 25 73 01

Av- och påstigningsplats vid Skogshagaskolan: vändzonen vid kommunarkivet (Skogshagakiosken).

Personal kommer att finnas vid hållplatsen morgon och eftermiddagstid. Vi kommer att låta eleverna gå vägen bakom skolan till hållplatsen för bästa säkerhet.

Busskort med information om hur de ska användas lämnas ut via Annika Risell i samband med skolstart. Första skoldagen åker eleverna utan busskort.                                                            

Preliminära ramtider för skolan och skolskjutstider                 

Gemensam starttid 8.10 måndag till fredag. Ankomsttid skolskjuts cirka 7.45. Skolan ansvarar liksom föregående läsår för tillsynen fram till skoldagens start.

Avgångstider för skolskjuts

 ÅrskursVeckodag    Sluttid Avgångstid skolskjuts
måndag-fredag 13.20 13.45
1-3  måndag-fredag 13.30 13.45
4-6 måndag-torsdag 14.40 15.05
4-5 fredag 14.30 15.05
6 fredag 14.40 15.05

Eleverna i skolår 6 kommer att ha sin undervisning i hem- och konsumentkunskap (ht) och moderna språk (ht+vt) på Ellen Keyskolan. Under den varma delen av terminerna kommer eleverna att cykla fram och tillbaka. Skolan har ett begränsat antal lånecyklar för elever som bor utanför staden. Under den kallare årstiden då det är halt på gatorna kommer extrabussar att bokas. De elever som kommer från Almvik kan under denna period stiga av skolbussen vid Ellen Keyskolan på morgonen.

Bifogar den information som lämnades från Barn- och utbildningsförvaltningen sent under vårterminen 2017 samt den information som lämnats i augusti. Information om skolskjutsorganisationen för Skogshagaskolans elever kommer också att läggas ut på skolans hemsida.

Sidan senast granskad den 20 juni 2018
Innehållsansvarig: Andreas Wiklund

Kontaktuppgifter Skogshagaskolan

Postadress

Skogshagaskolan
Norra vägen 7
593 41 Västervik

Rektor

Andreas Wiklund
0490-25 43 96
andreas.wiklund@vastervik.se

Skolledarassistent

Annika Risell
0490-25 43 95
annika.risell@vastervik.se

Intendent

Linnea Östberg
0490-25 43 91
linnea.ostberg@vastervik.se

Kontaktuppgifter till elevhälsan

Specialpedagog med samordningsansvar

Elisabeth Larsson  
0490-25 43 36
elisabeth.h.larsson@vastervik.se

Psykolog

Görgen Lindblom
0490- 25 46 10
gorgen.lindblom@vastervik.se

Kurator

Marie Green
0490- 25 44 62
marie.green@vasterik.se

Skolhälsovård

Skolsköterska

Ghelen Palamino Chocano 
0490- 25 42 96
ghelen.palamino-chocano@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun