Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Ringeltaubska skolan

Kontakta Ringeltaubska skolan

Besöksadress

Uknavägen 17 
590 98 Edsbruk
0493-214 64 (personalrum)

Rektor

Roger Strandberg, 0493-214 83, roger.strandberg@vastervik.se

Skolledarassistent

Susanne Swahn, 0493-214 52, susanne.swahn@vastervik.se

Fritidshemmet Ringen

0493-214 67

Förskola

0493-214 65

Elevhälsa

Specialpedagog 0493-214 61
Skolsköterska 0490-25 42 18

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Ringeltaubska skolan ligger mycket naturskönt i norra delen av Västerviks kommun. Vi har nära till skog, sjö och hav.

Läsåret 19/20 har vi ca 65 elever på skolan, uppdelade på förskoleklass årskurserna 1, 2-3, 4-5 och 6. Här finns också ett fritidshem med cirka 35 barn inskrivna. På skolan arbetar lärare, förskollärare, fritidspedagog och resurspersoner/elevassistenter. Vissa dagar kommer lärare i musik, slöjd och idrott för att undervisa elevgrupper. För nyanlända elever har vi SvA-undervisning och studiehandledning och modersmålsundervisning. 

Skolan har ett eget skolbibliotek och tillgång till sporthallen som ligger precis vid skolan. Det är nära till naturen vilket tas tillvara i alla verksamheter. Vi är en skola där alla känner varandra och bryr sig om varandra. I skola och på fritidshemmet vill vi alltid sätta barnet/eleven i centrum och tillsammans jobba för de bästa förutsättningarna för en positiv utveckling för varje barn.
Det pedagogiska arbetet genomsyras av kommunens vision: Kompetens för livet! Lust att lära - rätt att lyckas!

Fritidshemmet Ringen är öppet mellan klockan 6-18.30.

Ansökan om plats-/inkomständring och uppsägning på fritidshemmet görs via kommunens hemsida E-tjänster, IST som du hittar under Relaterad information. Där lägger du även in schematider för omsorgen.

Två dagar per termin stänger vi fritidshemmet för planering av verksamheten. Detta meddelas alltid senast två månader i förväg. Kan du inte ordna barnomsorg anmäler du behov till förskolechefen senast 14 dagar innan stängningsdagen.  Vid behov har vi jourverksamhet på stängningsdagarna, det innebär att det inte är ordinarie personal som jobbar och ibland erbjuds omsorg gemensamt med förskolan eller på annan plats (Smurfboet i Ukna).

Sidan senast granskad den 3 september 2018
Innehållsansvarig: Roger Strandberg

Kontakta Ringeltaubska skolan

Besöksadress

Uknavägen 17 
590 98 Edsbruk
0493-214 64 (personalrum)

Rektor

Roger Strandberg, 0493-214 83, roger.strandberg@vastervik.se

Skolledarassistent

Susanne Swahn, 0493-214 52, susanne.swahn@vastervik.se

Fritidshemmet Ringen

0493-214 67

Förskola

0493-214 65

Elevhälsa

Specialpedagog 0493-214 61
Skolsköterska 0490-25 42 18

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.