Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor
Överrumsskolans skolgård

Kontakta Överumsskolan

Besöksadress

Tjustvägen 1
590 70 Överum

Rektor

Roger Strandberg
0493-214 83
roger.strandberg@vastervik.se

Skolassistent

Susanne Svahn, 0493-214 52
sanne.swahn@vastervik.se

Fritidshem

0493-214 48

Elevhälsa

Specialpedagog 0493-214-61
Skolsköterska 0493-214 55

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Överumsskolan har idag cirka 100 elever uppdelade på en klass i varje årskurs, från förskoleklass till årskurs 6. Fritidshemmet har cirka 45 barn inskrivna. Överumsskolan skolan är placerad vid södra infarten till Överum där även förskolan Eken, fritidsgården och biblioteket finns, i den norra kommundelen.

Personalgruppen på skolan består av förskollärare, lärare, fritidspedagog, elevassistenter och socialpedagog. Skolan har också en specialpedagog knuten till sig.

Vi är en skola där alla känner varandra och bryr sig om varandra. På Överumsskolan och fritidshemmet Ekorren vill vi alltid sätta eleven i centrum. Tillsammans jobbar vi för de bästa förutsättningarna för en positiv utveckling för varje elev. Det pedagogiska arbetet genomsyras av kommunens vision: Kompetens för livet! Lust att lära - rätt att lyckas!

I skolbyggnaden ligger kommunbiblioteket som skolan har tillgång till de flesta dagar i veckan. Här finns böcker och övrig media och möjligheten för eleverna att få stöd i att söka information med hjälp av skolbibliotekarien.

Överumsskolan gör en satsning på rörelseaktivitet för alla klasser. De dagar eleverna inte har idrott på schemat har klasserna ett pulspass.

Sidan senast granskad den 22 september 2020
Innehållsansvarig: Roger Strandberg

Kontakta Överumsskolan

Besöksadress

Tjustvägen 1
590 70 Överum

Rektor

Roger Strandberg
0493-214 83
roger.strandberg@vastervik.se

Skolassistent

Susanne Svahn, 0493-214 52
sanne.swahn@vastervik.se

Fritidshem

0493-214 48

Elevhälsa

Specialpedagog 0493-214-61
Skolsköterska 0493-214 55

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.