Elevhälsa - Västerviks kommun
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta Näktergalens skola

Näktergalens skola
Vedbergskroken 1
593 38 Västervik

Rektor Boel Runeson
Tel 0490-25 45 97
boel.runeson@vastervik.se

Skolassistent Susanne Andersson
Tel 0490-25 40 83
susanne.andersson@vastervik.se

sjukanmälan via SMS:      070-515 66 16

sjukanmälan via telefon:   0490-25 46 02

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Näktergalens skola har ett Elevhälsoteam.

Gruppen består av:

  • Boel Runesson, rektor
  • Anna-Karin Jonsson, skolsköterska.
  • Christine Andersson, skolpsykolog.
  • Kristin Ludvigsson, skolkurator
  • Sara Åsberg, speciallärare
  • Anna Pettersson, logoped
  • Susanne Green, elevassistent
  • Elinda Storck, lärare
  • Kerstin Ankervik, lärare

Elevhälsoarbetet går ut på att man jobbar främjande och förebyggande.

Varje barn som är i behov av särskilt stöd följs upp på vår skola. När läraren ser behov av särskilt stöd skrivs en anmälan till gruppen. Anmälan tas då upp på gruppens möte för att diskuteras. Där tas ett första beslut om lämpligt stöd. Besked om beslutet går sedan tillbaka till läraren. Beslutet verkställs av den person som fått uppdraget.

Gruppen möts två gånger per månad under 1,5 timme. Gruppen går där igenom aktuella ärenden. Gruppen följer också upp tidigare beslut om särskilt stöd.

Vid behov kan gruppen utökas med talpedagog och skolläkare.

Sidan senast granskad den 8 juni 2018
Innehållsansvarig: Boel Runeson

Kontakta Näktergalens skola

Näktergalens skola
Vedbergskroken 1
593 38 Västervik

Rektor Boel Runeson
Tel 0490-25 45 97
boel.runeson@vastervik.se

Skolassistent Susanne Andersson
Tel 0490-25 40 83
susanne.andersson@vastervik.se

sjukanmälan via SMS:      070-515 66 16

sjukanmälan via telefon:   0490-25 46 02

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)