Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta Marieborgsskolan

Rektor

Ann-Catrine Leicht
0490-25 44 24
E-post ann-catrine.leicht@vastervik.se

Skolan

Stora Trädgårdsgatan 5
593 35 Västervik
0490 – 25 44 27
e-post:marieborgsskolan@vastervik.se

Skolledarassistent

Kathrin Artursson
0490-25 44 27
e-post: kathrin.artursson@vastervik.se

Skolsköterska

Maud Svensson
Tfn: 0490-25 73 08
e-post:maud.svensson@vastervik.se

Specialpedagog

Pia Svensson
Tfn: 0490-25 44 22
E-post: pia.svensson@vastervik.se

Fritidshem

Briggens fritidshem

0490-25 44 21

Fregattens fritidshem

0490-25 44 38

Fritidsklubben

0490-25 44 49

e-post:fritidsklubben.marieborg@vastervik.se

Klasser

Fk A och Fk B

0490-25 44 49

1A och 1B

0490-25 44 23

2A och 2B

0490-25 44 23

3A och 3B

0490-25 44 33

4A och 4B

0490-25 44 35

5A och 5B

0490-25 44 35

6A och 6B

0490-25 44 34

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Marieborgsskolan är en tvåparallellig skola med klasser från förskoleklass till årskurs 6. Grundorganisationen är med följande pedagoger i respektive grupp: 

Skola

Fk: Lena Markskog, Katarina Enarsson, Jessica Jacobsson och Lena Hasselqvist
Åk 1A: Helene Larsson
Åk 1B: Sara Sköld Karlsson
Resurs åk 1: Christina Sundsmon
Åk 2A: Karin Åström
Åk 2B: Pernilla Johansson
Resurs åk 2: Jöran Högberg
Åk 3A: Mathias Lifberg
Åk 3B: Simon Sköld Karlsson
Resurs åk 3: Anna Johansson
Åk 4A: Matilda Markskog
Åk 4B: Anna Berg
Resurs åk 4: Alexander Åhman
Åk 5A: Michael Appelqvist
Åk 5B: Daniel Schön
Resurs åk 5: Susanna Mattsson, Gunlög Smitz
Åk 6A: Lena Dahlberg, Michael Greiffe
Åk 6B: Michael Greiffe, Lena Dahlberg
Resurs åk 6: Agon Gashi

Bildlärare: Nina Pettersson, Caroline Blomberg 
Idrottslärare: Andreas Rundberg
Musiklärare: Peter Hammerman, Anna Lindestrand Jacobsson
Slöjdlärare: Lina Lunnergård, textilslöjd och Eric Kristiansson, trä- och metallslöjd
Läslinan: Anna Lindestrand Jacobsson
Sva: Anna Hjelte, Gunlög Smitz
Studiehandledare arabiska: Asmaa Dasuki

Specialpedagog är Pia Svensson. Via elevhälsoteamet samordnar Pia stöd till de olika grupperna och enskilda elever. 

Det finns också assistentstöd genom bland annat Anders Hansson, Petra Wiklund (f n tjänstledig), Lotta Högberg, Markus Andersson, Erica Spets, Sofie Karlsson, Lisa Rydberg och Örjan Brink. Fritidspersonal ingår också i resurs- och assistentstödet, både till grupper och vid behov till enskilda elever.

Övrig personal

Skolmåltidspersonal: Roger Sjögren, Helena Johansson och Inger Hyllman (Enheten för kommunservice, Västerviks kommun)
Lokalvårdare:  (Samhall)
Vaktmästare: Anders Blixt (Bostadsbolaget)
Bibliotekarie: Anna Carlsson (Kulturenheten, Västerviks kommun)
Skolledarassistent: Kathrin Artursson

Sidan senast granskad den 5 oktober 2020
Innehållsansvarig: Ann-Catrine Leicht

Kontakta Marieborgsskolan

Rektor

Ann-Catrine Leicht
0490-25 44 24
E-post ann-catrine.leicht@vastervik.se

Skolan

Stora Trädgårdsgatan 5
593 35 Västervik
0490 – 25 44 27
e-post:marieborgsskolan@vastervik.se

Skolledarassistent

Kathrin Artursson
0490-25 44 27
e-post: kathrin.artursson@vastervik.se

Skolsköterska

Maud Svensson
Tfn: 0490-25 73 08
e-post:maud.svensson@vastervik.se

Specialpedagog

Pia Svensson
Tfn: 0490-25 44 22
E-post: pia.svensson@vastervik.se

Fritidshem

Briggens fritidshem

0490-25 44 21

Fregattens fritidshem

0490-25 44 38

Fritidsklubben

0490-25 44 49

e-post:fritidsklubben.marieborg@vastervik.se

Klasser

Fk A och Fk B

0490-25 44 49

1A och 1B

0490-25 44 23

2A och 2B

0490-25 44 23

3A och 3B

0490-25 44 33

4A och 4B

0490-25 44 35

5A och 5B

0490-25 44 35

6A och 6B

0490-25 44 34

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.