Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Marieborgsskolans fritidsverksamheter

Kontakta Marieborgsskolan

Rektor

Ann-Catrine Leicht
0490-25 44 24
E-post ann-catrine.leicht@vastervik.se

Skolan

Stora Trädgårdsgatan 5
593 35 Västervik
0490 – 25 44 27
e-post:marieborgsskolan@vastervik.se

Skolledarassistent

Kathrin Artursson
0490-25 44 27
e-post: kathrin.artursson@vastervik.se

Skolsköterska

Linda Gabrielsson
Tfn: 0490-25 45 04
e-post:linda.gabrielsson@vastervik.se

Specialpedagog

Pia Svensson
Tfn: 0490-25 44 22
E-post: pia.svensson@vastervik.se

Fritidshem

Briggens fritidshem

0490-25 44 21

Fregattens fritidshem

0490-25 44 38

Fritidsklubben

0490-25 44 49

e-post:fritidsklubben.marieborg@vastervik.se

Klasser

Fk A och Fk B

0490-25 44 49

1A och 1B

0490-25 44 33

2A och 2B

0490-25 44 23

3A och 3B

0490-25 44 23

4A och 4B

0490-25 44 34

5A och 5B

0490-25 44 35

6A och 6B

0490-25 44 35

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Fritidsverksamhet Fregatten, Briggen och Fritidsklubben

Marieborgsskolan är en vacker och välkänd siluett i Västerviks stadsbild. Skolan byggdes 1913 och är därmed en av Västerviks äldsta skolor. Just nu går cirka 310 elever på Marieborg i åldrarna 6-12 år. Vi är cirka 45 personal som arbetar med dessa elever. Skolan är organiserad i två spår. Till varje spår finns ett fritidshem. Vi har två klasser i varje årskurs.

Fritidshemmen organiseras utifrån spår och är är åldersintegrerade, förskoleklass till årskurs 2. När eleverna börjar årskurs 3 samordnas elevernas eftermiddagsfritids med fritidsklubben.

Fritidshemmet Fregatten (B-spår): Nina Pettersson, Örjan Brink, Lisa Rydberg och Linda Höglund.

Fritidshemmet Briggen (A-spår): Anders Hansson, Adrian Steinholtz, Sara Kåhlman och Johanna Holmstrand.

Fritidsklubben (åk 3-6 eftermiddagstid) Sofie Karlsson, Christoffer Diener och Therese Essén
(f n tjänstledig)

På Marieborg arbetar vi mycket med vår värdegrund

TRYGGHET - OMTANKE - RESPEKT – ANSVAR.

Målet för vårt fritids är att skapa trygghet samt utveckla eleverna motoriskt och socialt. Vi tycker att det är viktigt att stärka elevernas självkänsla och självförtroende.

Vårt arbetssätt handlar om att ge en trygg miljö, ta tillvara elevernas kreativitet och fantasi. Vi vill stimulera till lek, idrott och skapande verksamhet. Vi vill också vara ute mycket. Varje vecka gör vi utflykter. Barnens inflytande tas tillvara bland annat genom fritidsråd.

Välkommen till oss!

Övrigt:

Öppettider fritids kl.06.00–18.30

Frukost serveras kl.07.30.

Mellanmål serveras kl.14.30.

Klubbens öppettider kl.13.30–17.00 skoldagar och kl.08.00–17.00 lovdagar.

Till och med det år eleverna går i årskurs 3 kan man äta frukost på fritids. 

(Klubben serverar inte frukost).

Öppning och stängning samt vid lov samordnas av verksamheterna.

Klubben är öppen enbart eftermiddagstid under skoldagarna.

Sidan senast granskad den 27 juni 2022
Innehållsansvarig: Ann-Catrine Leicht

Kontakta Marieborgsskolan

Rektor

Ann-Catrine Leicht
0490-25 44 24
E-post ann-catrine.leicht@vastervik.se

Skolan

Stora Trädgårdsgatan 5
593 35 Västervik
0490 – 25 44 27
e-post:marieborgsskolan@vastervik.se

Skolledarassistent

Kathrin Artursson
0490-25 44 27
e-post: kathrin.artursson@vastervik.se

Skolsköterska

Linda Gabrielsson
Tfn: 0490-25 45 04
e-post:linda.gabrielsson@vastervik.se

Specialpedagog

Pia Svensson
Tfn: 0490-25 44 22
E-post: pia.svensson@vastervik.se

Fritidshem

Briggens fritidshem

0490-25 44 21

Fregattens fritidshem

0490-25 44 38

Fritidsklubben

0490-25 44 49

e-post:fritidsklubben.marieborg@vastervik.se

Klasser

Fk A och Fk B

0490-25 44 49

1A och 1B

0490-25 44 33

2A och 2B

0490-25 44 23

3A och 3B

0490-25 44 23

4A och 4B

0490-25 44 34

5A och 5B

0490-25 44 35

6A och 6B

0490-25 44 35

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.