Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Marieborgsskolans fritidsverksamheter

Kontakta Marieborgsskolan

Rektor

Ann-Catrine Leicht
0490-25 44 24
E-post ann-catrine.leicht@vastervik.se

Skolan

Stora Trädgårdsgatan 5
593 35 Västervik
0490 – 25 44 27
e-post:marieborgsskolan@vastervik.se

Skolledarassistent

Kathrin Artursson
0490-25 44 27
e-post: kathrin.artursson@vastervik.se

Skolsköterska

Maud Svensson
Tfn: 0490-25 73 08
e-post:maud.svensson@vastervik.se

Specialpedagog

Pia Svensson
Tfn: 0490-25 44 22
E-post: pia.svensson@vastervik.se

Fritidshem

Briggens fritidshem

0490-25 44 21

Fregattens fritidshem

0490-25 44 38

Fritidsklubben

0490-25 44 49

e-post:fritidsklubben.marieborg@vastervik.se

Klasser

Fk A och Fk B

0490-25 44 49

1A och 1B

0490-25 44 26

2A och 2B

0490-25 44 33

3A och 3B

0490-25 44 23

4A och 4B

0490-25 44 35

5A och 5B

0490-25 44 34

6A och 6B

0490-25 44 29

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Fritidsverksamhet Fregatten, Briggen och Fritidsklubben

Marieborgsskolan är en vacker och välkänd siluett i Västerviks stadsbild. Skolan byggdes 1913 och är därmed en av Västerviks äldsta skolor. Just nu går cirka 320 elever på Marieborg i åldrarna 6-12 år. Vi är cirka 45 personal som arbetar med dessa elever. Skolan är organiserad i två spår. Till varje spår finns ett fritidshem. Vi har två klasser i varje årskurs.

Fritidshemmen organiseras utifrån spår och är är åldersintegrerade, förskoleklass till årskurs 2. När eleverna börjar årskurs 3 samordnas elevernas eftermiddagsfritids med fritidsklubben.

Fritidshemmet Fregatten (B-spår): Nina Pettersson, Karolina Alm (vik för Sofie Karlsson), Örjan Brink och Christoffer Diener.

Fritidshemmet Briggen (A-spår): Petra Wiklund, Anders Hansson, Markus Andersson och Adrian Steinholtz

Fritidsklubben (åk 3-6 eftermiddagstid) Lisa Rydberg, Therese Essén och Zijadin Demiri

På Marieborg arbetar vi mycket med vår värdegrund

TRYGGHET - OMTANKE - RESPEKT – ANSVAR.

Målet för vårt fritids är att skapa trygghet samt utveckla eleverna motoriskt och socialt. Vi tycker att det är viktigt att stärka elevernas självkänsla och självförtroende.

Vårt arbetssätt handlar om att ge en trygg miljö, ta tillvara elevernas kreativitet och fantasi. Vi vill stimulera till lek, idrott och skapande verksamhet. Vi vill också vara ute mycket. Varje vecka gör vi utflykter. Barnens inflytande tas tillvara bland annat genom fritidsråd.

Välkommen till oss!

Övrigt:

Öppettider fritids kl.06.00–18.30

Frukost serveras kl.07.30.

Mellanmål serveras kl.14.30.

Klubbens öppettider kl.13.30–17.00 skoldagar och kl.08.00–17.00 lovdagar.

Till och med det år eleverna går i årskurs 3 kan man äta frukost på fritids. 

(Klubben serverar inte frukost).

Öppning och stängning samt vid lov samordnas av verksamheterna.

Klubben är öppen enbart eftermiddagstid under skoldagarna.

Sidan senast granskad den 3 juli 2018
Innehållsansvarig: Ann-Catrine Leicht

Kontakta Marieborgsskolan

Rektor

Ann-Catrine Leicht
0490-25 44 24
E-post ann-catrine.leicht@vastervik.se

Skolan

Stora Trädgårdsgatan 5
593 35 Västervik
0490 – 25 44 27
e-post:marieborgsskolan@vastervik.se

Skolledarassistent

Kathrin Artursson
0490-25 44 27
e-post: kathrin.artursson@vastervik.se

Skolsköterska

Maud Svensson
Tfn: 0490-25 73 08
e-post:maud.svensson@vastervik.se

Specialpedagog

Pia Svensson
Tfn: 0490-25 44 22
E-post: pia.svensson@vastervik.se

Fritidshem

Briggens fritidshem

0490-25 44 21

Fregattens fritidshem

0490-25 44 38

Fritidsklubben

0490-25 44 49

e-post:fritidsklubben.marieborg@vastervik.se

Klasser

Fk A och Fk B

0490-25 44 49

1A och 1B

0490-25 44 26

2A och 2B

0490-25 44 33

3A och 3B

0490-25 44 23

4A och 4B

0490-25 44 35

5A och 5B

0490-25 44 34

6A och 6B

0490-25 44 29

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun