Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta Ludvigsborgsskolan

Rektor

Caroline Ålund
0490-25 45 16
caroline.alund@vastervik.se

Skolan

Adress Lektor Berlins väg 1
Besöksadress Lektor Berlins väg 1
593 50 Västervik
Telefon 0490-25 45 17
ludvigsborgsskolan@vastervik.se

Skolledarassistent

Karolina Stolth
0490-25 45 17
karolina.stolth@vastervik.se

SYV

Lena Sundell
0490 - 25 45 19 
070-389 12 02 
lena.sundell@vastervik.se

Skolsköterska

Anna Karin Johnson
0490-25 45 21

Kurator

Helen Lundgren
0490-25 45 36

Specialpedagog

Nina Berge
0490-25 45 37

Bibliotek

Helen Svensson
0490-25 45 33

Arbetslag 1

0490-25 45 31

Arbetslag 2

0490-25 45 25

Arbetslag 3

0490-25 45 26

Arbetslag 4

0490-25 45 44

Arbetslag 5

0490-25 45 27

Trä- och metallslöjd

0490-25 45 22

Textilslöjd

0490-25 45 30

Hemkunskap

0490-25 45 32

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Läsåret 2019-20  kommer Ludde att anordna lovskola på sportlov, höstlov, påsk- och sommarskola. Lovskolan ska lämnas som ett erbjudande till elever utifrån vissa kriterier (se nedan). Lovskolan är en möjlighet som skolan erbjuder eleven för att kunna ta igen moment som han/hon av olika skäl ej kunnat genomföra, eller för att få extra träning i vissa ämnen.

Organisation:

Det är skolans elevassistenter som kommer att genomföra lovskolan. Dock är denna personalgrupp ej behöriga lärare. Det är elevens ordinarie lärare som har ansvar för att planera de arbetsuppgifter som eleven skall arbeta med på lovskolan. När läraren planerar dessa uppgifter är det väsentligt att uppgifterna är av sådan karaktär att handledning av lärare ej krävs.

Kriterier för att erbjudas plats:

Elever som är aktuella för lovskolan ska uppfylla något av nedanstående kriterier:

  • Elev som har upprepad och/eller långvarig sjukfrånvaro.
  • Elev som har stor ogiltig frånvaro.
  • Elev som har längre giltig frånvaro (ex. beviljad ledighet).
  • I särskilda fall elev med särskilda behov (utifrån samtal med elevhälsan och föräldrar).
  • Ytterligare ett kriterium för att få en plats är att man som elev vill gå där. Lovskolan är ett erbjudande, det är inte en konsekvens för att eleven av olika anledningar ej når målen.

Struktur:

Lovskolan erbjuder dels möjlighet att få extra träning inom ramen för skolans ämnen.

Dagen börjar 9.00 för eleven. Mellan 9.00-12.00 pågår skolarbete. Lunch ingår ej i lovskolan.

Lovskolan pågår måndag till onsdag under höstlovet/sportlovet. Det är upp till lärare, elev och förälder att avgöra hur många dagar eleven skall gå på lovskolan. Det innebär att möjligheten finns att gå 3 dagar, men det kan även vara färre dagar som eleven går på lovskolan.

Plats på lovskola bör erbjudas eleven relativt långt före det aktuella lovet. Orsaken till det är att berörda lärare ska ha möjlighet att planera arbetsuppgifter inför lovskolan. Det bör här läggas särskild fokus på ämnen där eleven riskerar att ej nå målen.

Elevens vårdnadshavare måste vara delaktiga i beslutet att eleven ska gå på lovskola.

Sidan senast granskad den 19 augusti 2019
Innehållsansvarig: Lise-Lott Gustafsson Moschiri

Kontakta Ludvigsborgsskolan

Rektor

Caroline Ålund
0490-25 45 16
caroline.alund@vastervik.se

Skolan

Adress Lektor Berlins väg 1
Besöksadress Lektor Berlins väg 1
593 50 Västervik
Telefon 0490-25 45 17
ludvigsborgsskolan@vastervik.se

Skolledarassistent

Karolina Stolth
0490-25 45 17
karolina.stolth@vastervik.se

SYV

Lena Sundell
0490 - 25 45 19 
070-389 12 02 
lena.sundell@vastervik.se

Skolsköterska

Anna Karin Johnson
0490-25 45 21

Kurator

Helen Lundgren
0490-25 45 36

Specialpedagog

Nina Berge
0490-25 45 37

Bibliotek

Helen Svensson
0490-25 45 33

Arbetslag 1

0490-25 45 31

Arbetslag 2

0490-25 45 25

Arbetslag 3

0490-25 45 26

Arbetslag 4

0490-25 45 44

Arbetslag 5

0490-25 45 27

Trä- och metallslöjd

0490-25 45 22

Textilslöjd

0490-25 45 30

Hemkunskap

0490-25 45 32

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun