Elevhälsa - Västerviks kommun
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta Ludvigsborgsskolan

Rektor

Caroline Ålund
0490-25 45 16
caroline.alund@vastervik.se

Skolan

Adress Lektor Berlins väg 1
Besöksadress Lektor Berlins väg 1
593 50 Västervik
Telefon 0490-25 45 17
ludvigsborgsskolan@vastervik.se

Skolledarassistent

Karolina Stolth
0490-25 45 17
karolina.stolth@vastervik.se

SYV

Lena Sundell
0490 - 25 45 19 
070-389 12 02 
lena.sundell@vastervik.se

Skolsköterska

Anna Karin Johnson
0490-25 45 21

Kurator

Helen Lundgren
0490-25 45 36

Specialpedagog

Nina Grip
0490-25 45 37

Bibliotek

Helen Svensson
0490-25 45 33

Uppehållsrum

0490-25 45 34

Arbetslag 1

0490-25 45 31

Arbetslag 2

0490-25 45 25

Arbetslag 3

0490-25 45 26

Arbetslag 4

0490-25 45 27

Arbetslag 5

0490-25 45 44

Trä- o metallslöjd

0490-25 45 22

Textilslöjd

0490-25 45 30

Idrott

0490-25 45 23

Hemkunskap

0490-25 45 32

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Ludvigsborgsskolan har ett elevhälsoteam som kallas EHT.

EHT består av:

 • Rektor
 • Kurator
 • Specialpedagog
 • Socialpedagog
 • Skolsköterska 
 • Studie- och yrkesvägledare 
 • Elevassistenter

Om en lärare bedömer att en elev behöver särskilt stöd så anmäls ärendet till skolans EHT. EHT samlas till konferenser. På konferenserna finns förutom teamet också skolpsykolog, skolledning samt berörd mentor. Syftet med konferensen är att elevhälsans kunskaper ska användas. Kunskapen från elevhälsan ska finnas till hands både i förebyggande syfte och då behov finns. På konferenserna fattas även beslut om eventuella kallelser till ett annat forum, EVK - Elevvårdskonferens.

Vi som arbetar med elevhälsan på Ludvigsborgsskolan är:

 • Helen Lundgren
 • Caroline Åhlund
 • Anna Karin Jonsson
 • Nina Grip 
 • Lena Sundell
 • Albina  Imsirovic

Presentation av kurator och skolsköterska

Helen Lundgren 

Jag heter Helen Lundgren och arbetar som kurator på Ludvigsborgsskolan och på Västerviks Ungdomsmottagning. Som skolkurator arbetar jag med att ge råd och stöttning till elever och vuxna vid olika slags svårigheter.

Jag jobbar också med grupper och klasser, t ex konfliktlösning eller kill-/tjejsnack. En annan funktion är att ge vägledning/rådgivning till skolans personal.

Hör gärna av dig om du har frågor/funderingar eller vill prata om något.

Telefon:0490-25 45 36
E-post: helen.lundgren@vastervik.se

Om jag är svår att få tag på så lämna ett meddelande hos
Karolina Stolth på skolans expedition 0490-25 45 17 så ringer jag upp.

Anna Karin Jonsson

 Jag heter Anna Karin Johnson och arbetar som skolsköterska på Ludvigsborgsskolan och på Näktergalens skola. Som skolsköterska planerar och ansvarar jag tillsammans med skolläkaren och skolledningen för skolhälsovården. Jag utför och ansvarar bland annat för hälsoundersökningar och vaccinationer, undersökningar, enklare och omedelbar behandling, rådgivning och samtal. Medverkar i skolans elevhälsoteam.

Hör gärna av dig om du har frågor/funderingar eller vill prata om något.

Tel. 0490-25 45 21 / Intern 54521 
mobil 070 509 24 38

Sidan senast granskad den 21 augusti 2017
Innehållsansvarig: Lise-Lott Gustafsson Moschiri

Kontakta Ludvigsborgsskolan

Rektor

Caroline Ålund
0490-25 45 16
caroline.alund@vastervik.se

Skolan

Adress Lektor Berlins väg 1
Besöksadress Lektor Berlins väg 1
593 50 Västervik
Telefon 0490-25 45 17
ludvigsborgsskolan@vastervik.se

Skolledarassistent

Karolina Stolth
0490-25 45 17
karolina.stolth@vastervik.se

SYV

Lena Sundell
0490 - 25 45 19 
070-389 12 02 
lena.sundell@vastervik.se

Skolsköterska

Anna Karin Johnson
0490-25 45 21

Kurator

Helen Lundgren
0490-25 45 36

Specialpedagog

Nina Grip
0490-25 45 37

Bibliotek

Helen Svensson
0490-25 45 33

Uppehållsrum

0490-25 45 34

Arbetslag 1

0490-25 45 31

Arbetslag 2

0490-25 45 25

Arbetslag 3

0490-25 45 26

Arbetslag 4

0490-25 45 27

Arbetslag 5

0490-25 45 44

Trä- o metallslöjd

0490-25 45 22

Textilslöjd

0490-25 45 30

Idrott

0490-25 45 23

Hemkunskap

0490-25 45 32

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)