Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Loftahammars skola

Kontakta Loftahammars skola

Besöksadress

Loftahammars skola
Varvsvägen 5
594 70 Loftahammar

0493-214 36 (personalrum/fritids)

Rektor

Roger Strandberg, 0493-214 83
roger.strandberg@vastervik.se

Skolassistent

Susanne Swahn, 0493-214 52
sanne.swahn@vastervik.se

Fritidshemmet Skattkistan

0493-214 36

Kök

0493-214 34

Elevhälsa

Specialpedagog 0493-214 61
Skolsköterska 0490-25 73 08

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Loftahammars skola har idag cirka 60 elever uppdelade på fyra grupper, förskoleklass och åk1, årskurs 2, årskurs 3–4 och årskurs 5–6. Fritidshemmet har cirka 30 barn inskrivna. Loftahammars skola är centralt placerad i Loftahammar, i den norra kommundelen, med skogen och havet runt knuten.

Personalgruppen på skolan består av förskollärare, lärare, fritidspedagog och lärarassistent. Vissa dagar kommer musik-, slöjd- och idrottslärare från andra skolor och undervisar elevgrupperna. Det finns också en specialpedagog knuten till skolan.

Vi är en skola där alla känner varandra och bryr sig om varandra. I Loftahammars skola och fritidshem vill vi alltid sätta eleven i centrum. Tillsammans jobbar vi för att skapa de bästa förutsättningarna för en positiv utveckling för varje elev. Det pedagogiska arbetet genomsyras av kommunens vision: Kompetens för livet! Lust att lära - rätt att lyckas!

Elever och personal har tillgång till biblioteket i Loftahammar. Det ligger på skolområdet och eleverna besöker det regelbundet och lånar böcker, får boktips och hjälp med material till skolarbetet.

I Loftahammar finns en föräldraförening och en stiftelse för barn och ungdomar i Loftahammars skola och förskola. Både föreningen och stiftelsen är aktiva och ger mycket stöd till verksamheten.

Sidan senast granskad den 22 september 2020
Innehållsansvarig: Roger Strandberg

Kontakta Loftahammars skola

Besöksadress

Loftahammars skola
Varvsvägen 5
594 70 Loftahammar

0493-214 36 (personalrum/fritids)

Rektor

Roger Strandberg, 0493-214 83
roger.strandberg@vastervik.se

Skolassistent

Susanne Swahn, 0493-214 52
sanne.swahn@vastervik.se

Fritidshemmet Skattkistan

0493-214 36

Kök

0493-214 34

Elevhälsa

Specialpedagog 0493-214 61
Skolsköterska 0490-25 73 08

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.