Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Loftahammars skola

Kontakta Loftahammars skola

Besöksadress

Loftahammars skola
Varvsvägen 5
590 95 Loftahammar

0493-214 36 (personalrum/fritids)

Rektor

Roger Strandberg, 0493-214 83
roger.strandberg@vastervik.se

Skolassistent

Susanne Swahn, 0493-214 52
susanne.swahn@vastervik.se

Fritidshemmet Skattkistan

0493-214 36

Förskola

0493-214 36 (5-års grupp)

Bibliotek

0493-217 53

Kök

0493-214 34

Elevhälsa
Specialpedagog 0493-214 61
Skolsköterska 0490-25 42 18

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Loftahammars skola har idag 54 elever uppdelade på fyra grupper; Förskoleklass, årskurs 1-2, åk 3 och årskurs 4-6. Fritidshemmet har cirka 30 barn inskrivna.

Vi finns centralt placerade i Loftahammar, i den norra kommundelen, med skogen och havet runt knuten. På orten finns också förskolan Flundran som är skolans närmaste granne.

Vår personalgrupp består av lärare, förskollärare, fritidspedagog samt resurs/elevassistent. Vissa dagar kommer musik-, slöjd- och idrottslärare från andra skolor och undervisar elevgrupper. Vi har också specialpedagog och skolsköterska på plats vissa dagar i veckan.

Vi är en skola där alla känner varandra och bryr sig om varandra. I Loftahammars förskola/skola/fritids vill vi alltid sätta barnet/eleven i centrum. Tillsammans jobbar vi för de bästa förutsättningarna för en positiv utveckling för varje barn. Det pedagogiska arbetet genomsyras av kommunens vision: Kompetens för livet! Lust att lära - rätt att lyckas! Arbetssättet utgörs av tematiskt arbete med åldersintegrerade grupper.

I Loftahammar finns en föräldraförening samt en stiftelse för barn och ungdomar i Loftahammars skola och förskola som båda är aktiva och ger mycket stöd till verksamheten.

Fritidshemmet Skattkistan är öppet mellan klockan 6-18.30.

Ansökan om plats liksom uppsägning av plats görs via kommunens hemsida E-tjänster. Där lägger du även in vilka tider du har behov av barnsomsorg samt inkomstuppgifter.

Två dagar per termin stänger vi fritidshemmet för planering av verksamheten. Detta meddelas alltid senast två månader i förväg.

Kan du inte ordna barnomsorg anmäler du behov till förskolechefen senast 14 dagar innan stängningsdagen.

Vid behov har vi jourverksamhet på stängningsdagarna. Det innebär att det inte är ordinarie personal som jobbar och ibland erbjuds omsorg gemensamt med förskolan.

Sidan senast granskad den 1 december 2016
Innehållsansvarig: Roger Strandberg

Kontakta Loftahammars skola

Besöksadress

Loftahammars skola
Varvsvägen 5
590 95 Loftahammar

0493-214 36 (personalrum/fritids)

Rektor

Roger Strandberg, 0493-214 83
roger.strandberg@vastervik.se

Skolassistent

Susanne Swahn, 0493-214 52
susanne.swahn@vastervik.se

Fritidshemmet Skattkistan

0493-214 36

Förskola

0493-214 36 (5-års grupp)

Bibliotek

0493-217 53

Kök

0493-214 34

Elevhälsa
Specialpedagog 0493-214 61
Skolsköterska 0490-25 42 18

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.