Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Fågelbärets skola

Kontakta Fågelbärets skola

Skolan

Tomtegatan 17
593 54 Västervik
0490-25 45 62 (till skolassistent Annette Thorngren)

Sjukanmälan

0490-25 45 62

Rektor

Mats Lindström
0490-25 45 59
mats.lindstrom@vastervik.se

Stefan Lundberg
0490-25 45 18
stefan.lundberg@vastervik.se

Skolassistent

Annette Thorngren
0490-25 45 62
annette.thorngren@vastervik.se

Fax: 0490-25 45 58

Resurscentrum

Flotten

0490-25 45 75
Fredrik Nigran
fredrik.nigran@vastervik.se

Eva Karlsson
eva.karlsson@vastervik.se

Elevhälsa:

Skolsköterska

Anna Ekström
0490-25 45 65
anna.ekstrom@vastervik.se

Skolkurator

Kristin Ludvigsson
0490-25 43 62
kristin.ludvigsson@vastervik.se

Skolpsykolog

Anette Jonasson
anette.jonasson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Fågelbärets skola är en grundskola för barn mellan 6 och 12 år i årskurserna F-6. Vi har för närvarande 340 elever.

Det viktigaste för oss på Fågelbärets skola är att eleverna får lyckas och en känsla av lust att lära mera. Vi tror att alla elever vill och kan lyckas. Kan de inte det just nu är det vår uppgift som pedagoger att tillsammans med eleverna undersöka vilka hinder som ligger i vägen och hjälpa dem att ta sig över dessa.

Fritidshem och fritidsklubb

Vi har både fritidshem och fritidsklubb för de barn som behöver omsorg hela dagen. Fritidspedagogerna finns med i skolan under stora delar av dagen vilket gör att de på fritids kan fånga upp skolans arbete och på så vis stärka elevernas utveckling. Dessutom hjälper fritidspedagogerna till att stärka klassernas sammanhållning på dagen då de ser eleverna i så många olika sammanhang. 

Grundsärskola och träningsskola

I samma byggnad som Fågelbärets skola finns även grundsärskola med träningsskola. Vi har ett nära samarbete. 

En skola med härlig miljö

Fågelbäret ligger i Västerviks södra stadsdel. Skolan är i ett plan med en stor idrottshall och en stor härlig skolgård som inbjuder till lek. Här finns fotbollsplaner, bandyplan, skogsdunge och naturområde för utflykter med mera. I närheten ligger ishall, bowlinghall, simhall och friidrottsarena.

KUNSKAP - GLÄDJE - ANSVAR - TRYGGHET

Dessa ord är skolans ledord. Att arbeta med värdegrund är viktigt för oss personal och elever på Fågelbäret.

Sidan senast granskad den 3 september 2018
Innehållsansvarig: Mats Lindström

Kontakta Fågelbärets skola

Skolan

Tomtegatan 17
593 54 Västervik
0490-25 45 62 (till skolassistent Annette Thorngren)

Sjukanmälan

0490-25 45 62

Rektor

Mats Lindström
0490-25 45 59
mats.lindstrom@vastervik.se

Stefan Lundberg
0490-25 45 18
stefan.lundberg@vastervik.se

Skolassistent

Annette Thorngren
0490-25 45 62
annette.thorngren@vastervik.se

Fax: 0490-25 45 58

Resurscentrum

Flotten

0490-25 45 75
Fredrik Nigran
fredrik.nigran@vastervik.se

Eva Karlsson
eva.karlsson@vastervik.se

Elevhälsa:

Skolsköterska

Anna Ekström
0490-25 45 65
anna.ekstrom@vastervik.se

Skolkurator

Kristin Ludvigsson
0490-25 43 62
kristin.ludvigsson@vastervik.se

Skolpsykolog

Anette Jonasson
anette.jonasson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun