Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta Ellen Keyskolan

Rektorer 

Linda Lindström 
0490-25 44 42
linda.lindstrom@vastervik.se

 

Jens Olsson, Biträdande Rektor

0490- 25 44 45
jens.olsson@vastervik.se

 

Skolan

Ellen Keyskolan
593 80 Västervik
Besöksadress Läroverksgatan 2
593 33 Västervik

Telefon 0490-25 44 43
ellenkeyskolan@vastervik.se

Skolledarassistent

Lena Hellman

lena.hellman@vastervik.se

Telefon 0490-25 44 43

Studie- och yrkesvägledning

Karin Göthberg 0490-254447.
karin.gothberg@vastervik.se

Elevhälsa

 

Skolsköterska

 

Mona Wiman  0490-25 44 54

 

Skolkurator

 

Aya Ali  0490-25 44 62 

 

SYV

 

Karin Göthberg 0490-25 44 47

 

Specialpedagog

 

Helena Fogel Markskog 0490-25 44 63 

 

Data & IT ansvarig

 

Samet Ibram 0490-25 44 61

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

För en del elever är tonårstiden extra svår att hantera. För att fånga upp och stötta eleverna finns det ett elevstödsteam och en elevhälsoorganisation.

Stödteamet huserar nära cafeterian. Personalen där kan på ett flexibelt sätt stötta de elever som behöver särskild hjälp för att skoldagen och skolarbetet ska fungera bra. Stödteamet har numera också en lärare med för ämnesinriktat stöd.

Elevhälsan består av:

  • En kurator.
  • En skolsköterska.
  • En studie- och yrkesvägledare.
  • En socialpedagog.
  • En specialpedagog.

Tillsammans med områdets skolpsykolog och skolledningen ser Elevhälsan till att de elever som av olika anledningar behöver extra stöttning får det. Vi har också ett tätt samarbete med Socialtjänstens familjeenhet och Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

Vår organisation kring elevstöd är numera välkänd och välrenommerad bland de instanser i kommunen som arbetar med barn och ungdomar. Den är ett led i vårt arbete för ökad måluppfyllelse. Detta arbete avspeglar sig för de elever som får riktat stöd. Arbetet kommer även alla andra till godo i ökad arbetsro och trivsel för samtliga elever.

Sidan senast granskad den 14 augusti 2019
Innehållsansvarig: Samet Ibram

Kontakta Ellen Keyskolan

Rektorer 

Linda Lindström 
0490-25 44 42
linda.lindstrom@vastervik.se

 

Jens Olsson, Biträdande Rektor

0490- 25 44 45
jens.olsson@vastervik.se

 

Skolan

Ellen Keyskolan
593 80 Västervik
Besöksadress Läroverksgatan 2
593 33 Västervik

Telefon 0490-25 44 43
ellenkeyskolan@vastervik.se

Skolledarassistent

Lena Hellman

lena.hellman@vastervik.se

Telefon 0490-25 44 43

Studie- och yrkesvägledning

Karin Göthberg 0490-254447.
karin.gothberg@vastervik.se

Elevhälsa

 

Skolsköterska

 

Mona Wiman  0490-25 44 54

 

Skolkurator

 

Aya Ali  0490-25 44 62 

 

SYV

 

Karin Göthberg 0490-25 44 47

 

Specialpedagog

 

Helena Fogel Markskog 0490-25 44 63 

 

Data & IT ansvarig

 

Samet Ibram 0490-25 44 61

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun