Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta Ellen Keyskolan

Rektorer 

Linda Lindström 
0490-25 44 42
linda.lindstrom@vastervik.se

Jens Olsson, Biträdande Rektor
0490- 25 44 45
jens.olsson@vastervik.se

Skolan

Ellen Keyskolan
593 80 Västervik
Besöksadress Läroverksgatan 2
593 33 Västervik

Telefon 0490-25 44 43
ellenkeyskolan@vastervik.se

Skolledarassistent

Lena Hellman

lena.hellman@vastervik.se

Telefon 0490-25 44 43

Studie- och yrkesvägledning, SYV

Karin Göthberg 0490-254447.
karin.gothberg@vastervik.se

Elevhälsa

Skolsköterska

Mona Wiman  0490-25 44 54

Elevhälsokoordinator

Agneta Wiström 0490-25 44 62

Specialpedagog

Nina Berge 0490-25 44 63

Data & IT ansvarig

Samet Ibram 0490-25 44 61

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Välkommen till Ellen Keyskolan i Västervik - med eleven i centrum.

 

Våra arbetslag

På Ellen Keyskolan arbetar personalen i arbetslag för att tillsammans kunna stötta varje elev med just det han/hon behöver. Varje arbetslag har 5-7 behöriga lärare, med olika ämneskompetens. Arbetslagen har också huvudansvar för elevvård och föräldrakontakt.

Skolans personal vistas mycket tillsammans med eleverna, där de är. Arbetsrummen är öppna, vi dricker kaffe i elevkafeterian och äter i elevmatsalen. Detta ger en naturlig kontakt mellan ungdomarna och de vuxna.

Planering - arbete - utvärdering

För att eleverna ska veta vad man ska arbeta med i de olika ämnena, finns det kursplaner. Vi utgår från kursplanernas förmågor, som finns i samtliga ämnen och eleverna bedöms utifrån kunskapskraven.  Läraren går sedan igenom kursplanens centrala innehåll tillsammans med eleverna och planerar undervisningen utifrån det.

Skolans lokaler och modernisering

Alla skolans elever har tillgång till var sin chromebook, som används på de flesta lektioner. Vår lärportal heter IST-lärande och här lägger lärare upp planering och bedömning. En stor del av elevernas arbete sker via Google Classroom.

Skolan har även välutrustade salar för NO-laborationer, slöjd, bild, teknik, idrott och hälsa, musik och hemkunskap.

Elevhälsa/ Elevstöd

När man behöver extra stöd och trygghet

Skolan har alla de kompetenser som krävs, för att uppfylla skollagen gällande elevhälsan. De olika kompetenser som finns på Ellen Keyskolan är, specialpedagog, kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, psykolog samt lärare.  Vi har också ett tätt samarbete med Socialtjänstens familjeenhet och Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

Vår organisation kring elevstöd arbetar med ungdomarna på skolan både ur ett socialt och ett pedagogiskt perspektiv. Den är ett led i vårt arbete för ökad måluppfyllelse. Detta arbete avspeglar sig inte enbart hos de elever som får riktat stöd, utan kommer alla till godo i ökad arbetsro och trivsel för samtliga elever.

Elevstödspersonalen ordnar bl.a. med klasskvällar för åk 7 för att jobba ihop de nya klasserna samt finns med vid lag-och klassdagar.

Ett axplock av det som pågår under ett läsår:

Språket

Läs- och skrivförmåga är grunden för att lyckas i sin utbildning. Därför arbetar svensklärarna mycket tillsammans för att öka intresset för skönlitteratur och språkkänsla.

Vi har ett gott samarbete med biblioteket och skolans personal har deltagit i läslyftet. Återkommande på skolan är en tävling i novellskrivning för årskurs 8 och en argumentationstävling för årskurs 9.

Matematiken

En annan byggsten i lärandet är matematiken. Vi arbetar för närvarande mycket med att utveckla den praktiska, laborativa matematiken. Lärarna i matematik har deltagit i en nationell satsning, matematiklyftet.

Omvärlden

Omvärlden undersöks inom alla NO- och SO-ämnen, med hjälp av laborationer, böcker, multimedia och givetvis samtal och handledning.

För att kunna utforska omvärlden på egen hand i framtiden, läser eleverna främmande språk, där de arbetar med kommunikation och även med att lära om länderna och t.ex. laga lite inhemska rätter.

Kreativitet

Varje vecka får ungdomarna många tillfällen att uttrycka sig i olika kreativa former, inom bild, textil samt trä och metall. Där lär de sig också att läsa det bildspråk som ständigt finns omkring oss. De får också arbeta med det musikaliska språket, sången och kulturarvet, i våra musiklokaler.

Hälsa för livet

För att få en bra grund inför framtiden lär sig ungdomarna näringslära och konsumentkunskap, framförallt genom att praktiskt planera för och laga nyttig och klimatsmart mat. 

Friluftsliv på schemat

För välbefinnandet inför resten av livet behöver ungdomarna hitta sitt sätt att motionera. På idrotten får man tillfälle att prova många olika aktiviteter, men också att komma ut i naturen och leva friluftsliv.

För utom att få en naturupplevelse och att praktisera allemansrätten är det ett sätt för klassen att ha roligt tillsammans och samarbeta för sin ”överlevnad”.

Vi hoppas att du genom den här informationen har fått en liten inblick i det arbete som pågår på Ellen Keyskolan. 

Du är givetvis också välkommen att kontakta oss via e-post eller telefon:

Linda Lindström, rektor, linda.lindstrom@vastervik.se 0490-25 44 42                  

Jens Olsson, biträdande rektor, jens.olsson@vastervik.se  0490-25 44 45

Sidan senast granskad den 12 januari 2022
Innehållsansvarig: Linda Lindström

Kontakta Ellen Keyskolan

Rektorer 

Linda Lindström 
0490-25 44 42
linda.lindstrom@vastervik.se

Jens Olsson, Biträdande Rektor
0490- 25 44 45
jens.olsson@vastervik.se

Skolan

Ellen Keyskolan
593 80 Västervik
Besöksadress Läroverksgatan 2
593 33 Västervik

Telefon 0490-25 44 43
ellenkeyskolan@vastervik.se

Skolledarassistent

Lena Hellman

lena.hellman@vastervik.se

Telefon 0490-25 44 43

Studie- och yrkesvägledning, SYV

Karin Göthberg 0490-254447.
karin.gothberg@vastervik.se

Elevhälsa

Skolsköterska

Mona Wiman  0490-25 44 54

Elevhälsokoordinator

Agneta Wiström 0490-25 44 62

Specialpedagog

Nina Berge 0490-25 44 63

Data & IT ansvarig

Samet Ibram 0490-25 44 61

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.