Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta Ellen Keyskolan

Rektorer 

Linda Lindström 
0490-25 44 42
linda.lindstrom@vastervik.se

Linda Lindström, rektor för arbetslag J, O, N på Ellen Keyskolan ( RO 1) samt Sjukhusskolan.

Daniel Dolk
0490-25 44 45
daniel.dolk@vastervik.se 

Daniel Dolk, rektor för arbetslag K, M, P Ellen Keyskolan, (RO 2).

Skolan

Ellen Keyskolan
593 80 Västervik
Besöksadress Läroverksgatan 2
593 33 Västervik

Telefon 0490-25 44 43
ellenkeyskolan@vastervik.se

Skolledarassistent

Lena Hellman

lena.hellman@vastervik.se

Telefon 0490-25 44 43

Studie- och yrkesvägledning

Karin Göthberg 0490-254447.
karin.gothberg@vastervik.se

Elevhälsa

 

Skolsköterska

Mona Wiman  0490-25 44 54

Skolkurator

Aya Ali  0490-25 44 62 

SYV

Karin Göthberg 0490-25 44 47

Specialpedagog

Helena Fogel Markskog 0490-25 44 63 

Data & IT ansvarig

Samet Ibram 0490-25 44 61

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Med eleven i centrum!

Under de tidiga tonåren händer mycket i en människas liv. Vi får allt större förmåga att använda våra kunskaper och erfarenheter som ett verktyg för att förstå omvärlden, ta egna beslut och dra egna slutsatser. Det är också en tid då vi ska hitta oss själva och tycka om den vi har hittat. Dessutom ska vi utveckla en god kompetens som medmänniska i samspel med andra.

Vi som jobbar med ungdomar i den här åldern har därför ett mycket viktigt och spännande arbete. Du som läser texterna här på sidan får lite glimtar av den verksamhet som pågår på Ellen Keyskolan.

Planering - arbete - utvärdering:

För att eleverna ska veta vad man ska arbeta med i de olika ämnena finns det kursplaner. Vi har i arbetet med de nya kursplanerna utgått från de förmågor som finns gemensamma för samtliga ämnen. 

Läraren går sedan igenom kursplanens centrala innehåll med eleverna och planerar undervisningen utifrån dem. Eleverna utgår från målen i kursplanerna och de kunskapskrav när de skriver sina egna omdömen i slutet av terminen. Detta görs inför utvecklingssamtalen. Det är för att eleverna ska reflektera över sin egen kunskapsutveckling. Detta innebär att eleverna har en alltmer aktiv roll i utvecklingssamtalet och med sin individuella utvecklingsplan.

Lokaler och modernisering:

Skolan har en datasal och bärbara datorer. Arbetslagen är utrustad med en så kallad Cleverboard i ett av hemklassrummen. En Cleverboard är en interaktiv skrivtavla. Skolan har även välutrustade salar för NO- laborationer, slöjd, bild, musik och hemkunskap. I idrotten har eleverna tillgång till ett fullt utrustat gym. Vi har även en laborationssal i matematik för att eleverna ska få större möjligheter till praktisk och laborativ matematik. 

Ett axplock av det som pågår under ett läsår:

Språket:

Läs- och skrivförmåga är grunden för att lyckas i sin utbildning. Därför arbetar svensklärarna mycket tillsammans för att öka intresset för skönlitteratur och språkkänsla. Ett led i det är ett författarbesök med skrivarkurs. Eleverna läser i förväg författarens böcker. Sedan arbetar eleverna tillsammans med författaren kring hur man skriver för att uttrycka det man vill och fånga läsaren. 

Matematiken:

En annan byggsten i lärandet är matematiken. Vi arbetar för närvarande mycket med att utveckla den praktiska, laborativa matematiken.

Omvärlden: 

Omvärlden undersöks inom NO och SO-ämnena. Det görs med hjälp av laborationer, böcker, multimedia och givetvis samtal och handledning. För att kunna utforska omvärlden på egen hand i framtiden läser eleverna främmande språk. Där arbetar eleverna med kommunikation och även med att lära om länderna. Till exempel provar eleverna att laga lite inhemska rätter.

Kreativitet:

Varje vecka får ungdomarna många tillfällen att uttrycka sig i olika kreativa former, inom bild, textil och trä. Där lär de sig också att läsa det bildspråk som ständigt finns omkring oss. De får också arbeta med det musikaliska språket, sången och kulturarvet i våra nya musiklokaler.

Hälsa för livet:

För att få en bra grund inför framtiden lär sig ungdomarna näringslära och konsumentkunskap. Främst genom att praktiskt planera för och laga nyttig mat.

Friluftsliv på schemat:

För välbefinnandet inför resten av livet behöver ungdomarna hitta sitt sätt att motionera. På idrotten får eleverna tillfälle att prova många olika aktiviteter. Men får också komma ut i naturen och leva friluftsliv. Dels får eleverna en naturupplevelse och dels praktiserar de allemansrätten. Dessutom är det ett sätt för klassen att ha roligt tillsammans och samarbeta för sin ”överlevnad”.

Elevens val:

Elevens val läses koncentrerat i tre dagar varje termin. Det ger en möjlighet till längre pass och till att riktigt fördjupa sig i någon uppgift under en dag. Varje vecka finns det elevens val i musik, spex, fördjupning. För elever i åk 8 och åk 9 finns även möjlighet till ett extra språkval.

Lite om skolans egna traditioner:

Tre gånger per termin har vi Open Stage. Då är det spontana uppträdanden i kafeterian för dem som vill sjunga eller visa andra talanger. Det är mycket populärt och vi har många talanger på skolan.

I december har vi en Ellen Keygala, då vi förutom underhållning har prisutdelningar för bland annat:

  • Novelltävlingen.
  • Nutidsorienteringen.
  • Friidrotten.
  • Debattävlingen.

På vårterminen avslutar vi med ett elevspex.

När man behöver extra stöd och trygghet:

Skolans personal är mycket ute tillsammans med eleverna. Arbetsrummen är öppna, vi dricker kaffe i elevkafeterian och äter i elevmatsalen. Detta ger en naturlig kontakt mellan ungdomarna och de vuxna.

Alla klasser har ett tillfälle i veckan med dubbla lärare i matematik. Detta för att de elever som behöver extra tid med sin lärare ska kunna få det. Behöver man extra stöd i svenska eller engelska finns möjligheten att ha det som språkval.

För elever med behov av kompensatoriska hjälpmedel, finns möjlighet till bärbara datorer, inlästa böcker med mera.

Sidan senast granskad den 11 mars 2019
Innehållsansvarig: Linda Lindström o Daniel Dolk

Kontakta Ellen Keyskolan

Rektorer 

Linda Lindström 
0490-25 44 42
linda.lindstrom@vastervik.se

Linda Lindström, rektor för arbetslag J, O, N på Ellen Keyskolan ( RO 1) samt Sjukhusskolan.

Daniel Dolk
0490-25 44 45
daniel.dolk@vastervik.se 

Daniel Dolk, rektor för arbetslag K, M, P Ellen Keyskolan, (RO 2).

Skolan

Ellen Keyskolan
593 80 Västervik
Besöksadress Läroverksgatan 2
593 33 Västervik

Telefon 0490-25 44 43
ellenkeyskolan@vastervik.se

Skolledarassistent

Lena Hellman

lena.hellman@vastervik.se

Telefon 0490-25 44 43

Studie- och yrkesvägledning

Karin Göthberg 0490-254447.
karin.gothberg@vastervik.se

Elevhälsa

 

Skolsköterska

Mona Wiman  0490-25 44 54

Skolkurator

Aya Ali  0490-25 44 62 

SYV

Karin Göthberg 0490-25 44 47

Specialpedagog

Helena Fogel Markskog 0490-25 44 63 

Data & IT ansvarig

Samet Ibram 0490-25 44 61

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun