Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta Breviksskolan

Rektor

Pernilla Magnusson
0490-25 44 66
pernilla.magnusson@vastervik.se

Skolan

Breviksskolan
Örngatan 33
593 42 Västervik
0490-25 44 71
breviksskolan@vastervik.se

Skolassistent

Marita Johansson
0490-25 44 71
marita.johansson@vastervik.se

Specialpedagog

Pernilla Olofsdotter Bodin
0490-25 44 75
pernilla.olofsdotter-bodin@vastervik.se

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs på telefon 0490-25 44 71, 07.30-08.30

Elevhälsa

0490-25 42 18

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Breviksskolan

Välkommen till Breviksskolan! Här går just nu cirka 315 elever från förskoleklass upp till årskurs 6. På vår skola jobbar vi utifrån Västerviks kommuns vision, kompetens för livet -  lust att lära rätt att lyckas.

Ett utvecklingsområde på vår skola är IT och digitalisering. Vi vill att alla elever så tidigt som möjligt ska lära sig att använda digitala verktyg. 

Musikprofil

Sedan många år finns det en stark musiktradition på Breviksskolan. Här kan barnen gå i musikklass från årskurs 3 och uppåt. Att gå i musikklass innebär detsamma som en vanlig skolgång med tillägget att man har extra musikundervisning varje vecka. De elever som går i musikklass får vara med i olika konserter och framträdanden och regelbundet försöker skolan ordna en konsert i samarbete med professionella musiker. Även de elever som inte går i musikklass har chans att ta del av skolans rika musikliv. Till exempel erbjuder vi olika musikval inom ramen för Elevens Val och så finns såklart låg- och mellanstadiekörerna.

Broschyr Musikklass Breviksskolan (pdf, 650kB)

Ansökningsblankett Musikklass (pdf, 190 kB)

Pulshöjande aktiviteter

Västerviks kommun har fått tagit del av den statliga satsningen Hälsofrämjande skola. Detta möjliggjorde samarbete mellan Breviksskolan och Balanserade barn  läs mer här http://www.balanseradebarn.se/
Vi har pulshöjande aktiviteter som naturliga inslag i klassrummet för att hjälpa eleverna att behålla fokus och främja lärandet.

Värdegrund

På skolan bedriver vi ett aktivt arbete kring värdegrunden och den ingår som en naturlig del i undervisningen. Vi arbetar systematiskt med vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. En samarbetspartner sedan 2016 är Friends, läs mer om Friends arbete här https://friends.se/.
Planen finns att läsa under Breviksskolans dokument. Tillsammans med eleverna har skolan beslutat värdegrundsregler som vi jobbar utifrån.

Värdegrundsregler BREVIK

 

Åter igen, välkommen!

Sidan senast granskad den 5 augusti 2019
Innehållsansvarig: Hanna Rovira

Kontakta Breviksskolan

Rektor

Pernilla Magnusson
0490-25 44 66
pernilla.magnusson@vastervik.se

Skolan

Breviksskolan
Örngatan 33
593 42 Västervik
0490-25 44 71
breviksskolan@vastervik.se

Skolassistent

Marita Johansson
0490-25 44 71
marita.johansson@vastervik.se

Specialpedagog

Pernilla Olofsdotter Bodin
0490-25 44 75
pernilla.olofsdotter-bodin@vastervik.se

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs på telefon 0490-25 44 71, 07.30-08.30

Elevhälsa

0490-25 42 18

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun