Studie- och yrkesvägledning - Västerviks kommun
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Studie- och yrkesvägledning

Kontakta Ankarsrums skola

Ankarsrums skola
Skolvägen 5
590 90 Ankarsrum

Rektor

Sören Reichenberger
Tfn 0490-25 73 00
e-post: soren.reichenberger@vastervik.se

Skolledarassistent/skolskjutshandläggare

Viola Högberg
Tfn 0490-25 73 01
e-post: viola.hogberg@vastervik.se

Intendent

Thomas Fransson
Tfn 0490-25 44 98
e-post: thomas.fransson@vastervik.se

Områdesexpedition

0490-25 73 01

Fritidshemmet

0490-25 73 18

F-3

0490-25 73 18

4-6

0490-25 73 20

Personalrum F-6

0490-25 73 06

Arbetslag A

0490-25 73 04

Arbetslag B

0490-25 73 03

Elevhälsa

0490-25 45 04

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Syftet med studie- och yrkesvägledning är att ge dig förutsättningar att kunna göra väl underbyggda val kring dina fortsatta studier och ditt val av framtida yrke.

Utöver utbildningsinformation till elever och vårdnadshavare, vägledningssamtal samt andra studie- och yrkesvägledande aktiviteter sker detta arbete med hjälp av Praktisk arbetslivsorientering (PRAO) - Ett sätt att få kunskap om arbetslivet.

Målet är att alla elever ska genomföra två prao-veckor under vårterminen i årskurs 8, samt två prao-veckor under höstterminen i årskurs 9.

Genom PRAO får eleven möjligheter att;
• få kontakt med arbetslivets villkor och krav
• få se arbetsplatser man inte tänkt på, och därigenom vidga sitt perspektiv kring olika yrken
• upptäcka sina intressen och talanger, och få ökad insikt om sig själv och sina     möjligheter/begränsningar
• undersöka om egna funderingar kring arbete, och olika yrken stämmer överens med verkligheten

Välkommen att ta kontakt med mig för ytterligare information!

Cecilia Ekström
Studie- och yrkesvägledare
Ankarsrums skola
Tel: 0493-214 92, 070-287 58 06
E-post: cecilia.ekstrom@vastervik.se

Sidan senast granskad den 9 januari 2017
Innehållsansvarig: Tommy Modigh

Kontakta Ankarsrums skola

Ankarsrums skola
Skolvägen 5
590 90 Ankarsrum

Rektor

Sören Reichenberger
Tfn 0490-25 73 00
e-post: soren.reichenberger@vastervik.se

Skolledarassistent/skolskjutshandläggare

Viola Högberg
Tfn 0490-25 73 01
e-post: viola.hogberg@vastervik.se

Intendent

Thomas Fransson
Tfn 0490-25 44 98
e-post: thomas.fransson@vastervik.se

Områdesexpedition

0490-25 73 01

Fritidshemmet

0490-25 73 18

F-3

0490-25 73 18

4-6

0490-25 73 20

Personalrum F-6

0490-25 73 06

Arbetslag A

0490-25 73 04

Arbetslag B

0490-25 73 03

Elevhälsa

0490-25 45 04

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)