Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta Ankarsrums skola

Ankarsrums skola
Skolvägen 5
593 70 Ankarsrum

Rektor

F-6 och Fritids
Caroline Fiebig
Tfn 0490-25 73 13
caroline.fiebig@vastervik.se

7-9 och Ankaret
Svante Bjäremo
Tfn 0490-25 73 65
svante.bjaremo@vastervik.se

Skolledarassistent/skolskjutshandläggare

Viola Högberg
Tfn 0490-25 73 01
e-post: viola.hogberg@vastervik.se

Intendent

Thomas Fransson
Tfn 0490-25 44 98
e-post: thomas.fransson@vastervik.se

Områdesexpedition

0490-25 73 01

Fritidshemmet

0490-25 73 18

F-3

0490-25 73 18

Årskurs 4-6

0490-25 73 20

Personalrum F-6

0490-25 73 06

Arbetslag A

0490-25 73 04

Arbetslag B

0490-25 73 03

Elevhälsa

0490-25 45 04

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Rektor

Rektorn beslutar om hur skolan ska organiseras och fördelar resurser utifrån barnens eller elevernas olika förutsättningar och behov. Det innebär att det är rektorn som beslutar om exempelvis

  • hur skolan delar in elever i klasser och undervisningsgrupper eller om en elev ska byta klass
  • hur personalen fördelas mellan olika barn- eller elevgrupper
  • hur många raster som eleverna ska ha under en skoldag.

Rektorn kan fatta sådana beslut både inför terminen och under en pågående termin.
I skolförfattningarna står det också uttalat att många beslut måste fattas av just rektorn. Det gäller till exempel

  • beslut om åtgärdsprogram för en elev
  • beslut om ordningsregler
  • beslut om en elev ska få ledigt från skolan.

Vissa rektorsbeslut får inte delegeras till någon annan. Det framgår i så fall av den aktuella bestämmelsen.
Källor: 2 kapitlet 10 § skollagen.

Rektor på Ankarsrums skola är:

Rektor F-6
Caroline Fiebig
0490 25 73 13
Caroline.fiebig@vastervik.se

Rektor 7-9
Svante Bjäremo
0490 25 73 65
svante.bjaremo@vastervik.se

Skolkurator
Målet med skolkuratorernas arbete är att medverka till att alla elever uppnår kunskapsmålen och utvecklas en miljö som främjar lärande. I skolkuratorernas uppdrag ingår att uppmärksamma elever som far illa, elever i socialt utsatta sammanhang och elever som visar tecken på psykisk ohälsa. Skolkuratorerna samverkar med skolans övriga personal, vuxna kring eleverna samt andra myndigheter och sjukvården.

Kuratorer på Ankarsrums skola är

Linnéa Almgren (F-9)
0490 25 73 10
linnea.almgren@vastervik.se

Sophie Berge (7-9)
0490 25 73 14
sophie.berge@vastervik.se

Socialpedagog
Socialpedagogen arbetar med det sociala på högstadiet. Tanken är att socialpedagogen ska finnas på plats under hela skoldagen, både på rasterna och i klassrummen för att stötta eleverna i det sociala. Socialpedagogen är en del av elevhälsoteamet och samverkar vid behov med andra myndigheter och sjukvården. En del av socialpedagogens dagliga arbete är även att arbeta mot kränkningar och diskriminering i skolan.

Socialpedagog på Ankarsrums skola är:

Beatrice Önell
076-146 140 9
beatrice.onell@vastervik.se

Speciallärare med inriktning mot språk-, läs- och skrivutveckling
Som speciallärare arbetar man med att kartlägga, följa upp och stödja elevers språk-, läs- och skrivutveckling. I första hand sker kartläggning och insatser på gruppnivå men ibland behöver insatser göras tillsammans med enskild elev. Alla eleverna på låg- och mellanstadiet träffar specialläraren i olika sammanhang men om en enskild elev bedöms vara i behov av en insats så kommer elevens vårdnadshavare att bli kontaktade. Insatser som sker under en kortare period ses som en anpassning i elevens undervisning och kräver inga särskilda beslut.

Speciallärare på Ankarsrums skola är:

Elinda Storck
072-459 04 47
elinda.storck@vastervik.se

Skolsköterska
Skolsköterskan utför hälsosamtal i årskurserna 1, 4 och 8. Erbjuder vaccinationer till elever i åk 2, 5 och 8. Hörseln kontrolleras på elever i förskoleklassen. Vid behov förmedlas kontakter till andra hälsoaktörer. På förfrågan ger skolsköterskan information och undervisning till elever, föräldrar och personal, både individuellt och i grupp. Skolsköterskan deltar i skolans elevhälsoteam och samarbetar med pedagoger, kurator och annan personal.

Skolsköterska på Ankarsrums skola är:

Marie Berg
0490-25 42 18
marie.berg@vastervik.se

 

Sidan senast granskad den 20 augusti 2021
Innehållsansvarig: Svante Bjäremo och Caroline Fiebig

Kontakta Ankarsrums skola

Ankarsrums skola
Skolvägen 5
593 70 Ankarsrum

Rektor

F-6 och Fritids
Caroline Fiebig
Tfn 0490-25 73 13
caroline.fiebig@vastervik.se

7-9 och Ankaret
Svante Bjäremo
Tfn 0490-25 73 65
svante.bjaremo@vastervik.se

Skolledarassistent/skolskjutshandläggare

Viola Högberg
Tfn 0490-25 73 01
e-post: viola.hogberg@vastervik.se

Intendent

Thomas Fransson
Tfn 0490-25 44 98
e-post: thomas.fransson@vastervik.se

Områdesexpedition

0490-25 73 01

Fritidshemmet

0490-25 73 18

F-3

0490-25 73 18

Årskurs 4-6

0490-25 73 20

Personalrum F-6

0490-25 73 06

Arbetslag A

0490-25 73 04

Arbetslag B

0490-25 73 03

Elevhälsa

0490-25 45 04

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.