Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta Ankarsrums skola

Ankarsrums skola
Skolvägen 5
593 70 Ankarsrum

Rektor

F-6 och Fritids
Caroline Fiebig
Tfn 0490-25 73 13
caroline.fiebig@vastervik.se

7-9 och Ankaret
Tommy Ödlund
Tfn 0490-25 73 65
tommy.odlund@vastervik.se

Skolledarassistent/skolskjutshandläggare

Viola Högberg
Tfn 0490-25 73 01
e-post: viola.hogberg@vastervik.se

Intendent

Vakant

Områdesexpedition

0490-25 73 01

Fritidshemmet

0490-25 73 18

F-3

0490-25 73 18

Årskurs 4-6

0490-25 73 20

Personalrum F-3

0490-25 73 06

Arbetslag Högstadiet

0490-25 73 04, 0490-25 73 03

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Ankarsrums skola är en F-9 skola med fritidshem. Skolan är en landsbygdsskola som ligger vackert mellan Västervik och Vimmerby.

Vi har en fantastisk närhet till historiska miljöer, sjöar, vattendrag, skog och mark. Skolans inriktning är att erbjuda eleverna hälsofrämjande aktiviteter, bland annat inom ramen för skolans val.

Våra hus

Skolan består av flera friliggande hus. Stenhuset för årskurs F-3 samt fritidshem och en tegelbyggnad för årskurs 4-9 samt Ankaret en enhet för elever med Autismspektratillstånd. I tegelbyggnaden finns också rum för alla åldrar som matsal, bibliotek och aula. Här finns också salar för bild, hemkunskap, No-ämnen, trä- och textilslöjd.

Vi har också en friliggande sporthall för undervisning i idrott och hälsa. I nära anslutning finns tillgång till fritidsgård.

Vår organisation

Ankarsrums skola består av administration, två rektorer och två arbetslag.  Elevhälsan på skolan är representerade i de bägge arbetslagen.

Vi har en anda på skolan att alla elevers välmående är allas ansvar. Ankarsrums skola är skolan där eleverna säger att de känner sig trygga. Vi arbetar för att variera undervisningen för att öka elevernas lust att lära.

Sidan senast granskad den 20 augusti 2021
Innehållsansvarig: Tommy Ödlund och Caroline Fiebig

Kontakta Ankarsrums skola

Ankarsrums skola
Skolvägen 5
593 70 Ankarsrum

Rektor

F-6 och Fritids
Caroline Fiebig
Tfn 0490-25 73 13
caroline.fiebig@vastervik.se

7-9 och Ankaret
Tommy Ödlund
Tfn 0490-25 73 65
tommy.odlund@vastervik.se

Skolledarassistent/skolskjutshandläggare

Viola Högberg
Tfn 0490-25 73 01
e-post: viola.hogberg@vastervik.se

Intendent

Vakant

Områdesexpedition

0490-25 73 01

Fritidshemmet

0490-25 73 18

F-3

0490-25 73 18

Årskurs 4-6

0490-25 73 20

Personalrum F-3

0490-25 73 06

Arbetslag Högstadiet

0490-25 73 04, 0490-25 73 03

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.