Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Fritidshem och fritidsklubb

Fritidshem eller fritidsklubb ligger i anslutning till skolan och har öppet från klockan 06.00 till 18.30 för att ta emot elever den delen av dagen de inte är i skolan. Alla elever i åldern 6 år till och med 13 år erbjuds en plats under tiden föräldrar och vårdnadshavare arbetar eller studerar. Rektor kan också erbjuda plats om en elev har behov på grund av familjens situation i övrigt eller om eleven har behov av det för sin utveckling.

Alla skolor erbjuder fritidshem fram till och med höstterminen det år eleven fyller 10. Därefter erbjuder vissa skolor öppen fritidsverksamhet, så kallad fritidsklubb medan andra skolor erbjuder fritidshem. Fritidshemmet och fritidsklubben har två stängningsdagar per termin. Under dessa dagar kan jourverksamhet erbjudas.

Fritidshemmet kompletterar utbildningen i grundskolan och ska stimulera elevernas utveckling och lärande och erbjuda dem en meningsfull fritid. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Om en elev har behov av omsorg under loven finns den möjligheten på fritidsklubbarna från och med att eleven börjar i årskurs 4. Kontakta den enskilda skolan för mer information.

Vid behov av omsorg på kvällar, nätter och helger erbjuds detta på Ugglan i Västervik och Mullvaden i Gamleby.

På skolornas hemsidor finns mer information om varje skolas fritidshem eller fritidsklubb. I höger fält finns information om riktlinjer för fritidshem, fritidsklubb och omsorg på obekväm tid. Där finns också en länk till e-tjänsten som används vid ansökan om plats.

Sidan senast granskad den 13 oktober 2022
Innehållsansvarig: Ewa Myhrén

Kontakt

Postadress:
Barn- och utbildningsförvaltningen 593 80 Västervik
Besöksadress:
Fabriksgatan 21, Västervik
Telefon:
0490-25 40 00