Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Bedömning och betyg

Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

I årskurserna 1-5 får varje elev ett skriftligt omdöme. Omdömet visar vilka kunskaper eleven har och vad som behöver utvecklas i varje ämne. Elever får betyg i slutet av varje termin från årskurs 6. Betygen visar hur väl eleven uppfyller målen i alla ämnen.

För att visa hur det går i skolan bjuder skolan in elev och vårdnadshavare till
utvecklingssamtal. Samtalet handlar om elevens utveckling i förhållande till målen i läroplanen.

Elever får betyg i slutet av varje termin i grundskolan från årskurs 6. Betygen visar hur väl eleven uppfyller målen i alla ämnen. Betygssättning utgörs av lärarens samlade bedömning av elevens kunskaper utifrån kursplanens kunskapskrav.

Betygsskalan består av sex steg där A är högsta och E är lägsta betyg. F är icke godkänt. I slutet av vårterminen i årskurs 9 får eleven ett slutbetyg. Det är med slutbetyget från årskurs 9 som eleven söker till gymnasieskolan.

Ny princip för betygssättning och nya allmänna råd

Från den 1 juli 2022 gäller en ny princip för hur betyg sätts. Den nya principen ska leda till att betygen speglar elevernas kunskaper bättre. Begreppet kunskapskrav byter också namn till betygskriterier. I samband med ändringarna tar Skolverket fram nya allmänna råd om betyg och prövning. Sidan kommer att uppdateras med ny information om betygssättning i takt med att den blir tillgänglig.

Sidan senast granskad den 14 mars 2022
Innehållsansvarig: Ewa Myhrén

Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.