Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Barn i skola

Vår vision Kompetens för livet. Lust att lära, rätt att lyckas genomsyrar arbetet med att utveckla våra skolor och fritidshem. 

Det finns 19 kommunala grundskolor i kommunen, från Edsbruk i norr till Hjorted i söder. I våra verksamheter går drygt 3500 elever. Arbetet leds av rektor som är direkt ansvarig under grundskolechefen. Alla rektorer ses gemensamt ett par gånger per månad och arbetar med frågor kopplade till skolutveckling. Rektorerna ingår i team, där mellan två och fyra rektorer träffas för att arbeta kollegialt med att utveckla skolorna.

I Västerviks kommuns skolor är förskoleklassen integrerad i skolan. Varje F-6 skola har fritidshem. En del skolor erbjuder fritidsklubb för elever som är mellan 10 till 13 år. På mindre orter erbjuds annan pedagogisk verksamhet i förskolans lokaler, vilket är ett alternativ till fritidshem. Särskolans verksamhet är till största del integrerad i kommunens skolor men här finns också en egen särskoleenhet.

I organisationen finns också olika stödfunktioner så som elevhälsa, ekonomi, HR och administration för att skapa förutsättningar för skolornas arbete. Medarbetarna är vår viktigaste resurs och vi är stolta över allt gott arbete som sker i kommunens skolor. Hela organisationen arbetar tillsammans för att skapa en verksamhet av hög kvalitet för våra elever. 

Om e-tjänsten Dexter

Västerviks kommuns grundskolor lämnar Dexter

Från läsårsstart 2018/2019 var det inte längre möjligt att ta del av elevers skolgång via Dexter. Kommunen har gått över till ett nytt, modernare system då det gäller administrering av elever i grundskolan. För att komma åt den nya tjänsten väljer ni fliken ovan som heter E-tjänster och blanketter. Välj sedan IST Grundskola och klicka på "Till tjänsten". För att sedan gå vidare behöver man ha ett BankID. I denna tjänst finns möjlighet att:

•    Registrera frånvaro
•    Se information om:
         -  Läsårskalender
         -  Schema (för de skolor som använder schema med närvaro/frånvaro)
         -  Betyg
•    Ändra kontaktuppgifter (e-post, telefon, ej adress)

glada skolelever

Glädjande nya bra siffror om måluppfyllelse årskurs 9 i Västerviks kommun från Skolverket

2019-09-26

Under torsdagen publicerade Skolverket den nationella statistiken för de elever som gick ut årskurs 9 vårterminen 2019. Västerviks kommuns elever har i år ett meritvärde på 238 och 89 % av eleverna bl...

Sidan senast granskad den 28 oktober 2016
Innehållsansvarig: Ewa Myhrén

Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun