Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Barn i skola

Vår vision Kompetens för livet. Lust att lära, rätt att lyckas genomsyrar arbetet med att utveckla våra skolor och fritidshem. 

Det finns 19 kommunala grundskolor i kommunen, från Edsbruk i norr till Hjorted i söder. I våra verksamheter går drygt 3500 elever. Arbetet leds av rektor som är direkt ansvarig under grundskolechefen. Alla rektorer ses gemensamt ett par gånger per månad och arbetar med frågor kopplade till skolutveckling. Rektorerna ingår i team, där mellan två och fyra rektorer träffas för att arbeta kollegialt med att utveckla skolorna.

I Västerviks kommuns skolor är förskoleklassen integrerad i skolan. Varje F-6 skola har fritidshem. En del skolor erbjuder fritidsklubb för elever som är mellan 10 till 13 år. På mindre orter erbjuds annan pedagogisk verksamhet i förskolans lokaler, vilket är ett alternativ till fritidshem. Särskolans verksamhet är till största del integrerad i kommunens skolor men här finns också en egen särskoleenhet med fritidshem.

I organisationen finns också olika stödfunktioner så som elevhälsa, ekonomi, HR och administration för att skapa förutsättningar för skolornas arbete. Medarbetarna är vår viktigaste resurs och vi är stolta över allt gott arbete som sker i kommunens skolor. Hela organisationen arbetar tillsammans för att skapa en verksamhet av hög kvalitet för våra elever. 

NYA E-TJÄNSTER

Grundskolans e-tjänster för föräldrar och vårdnadshavare
Det finns två digitala e-tjänster för dig som förälder eller vårdnadshavare med barn i grundskolan. E-tjänsterna har ersatt det tidigare systemet Dexter och ger dig information om ditt barns skolgång.

Varje rektor beslutar när skolan börjar med de olika funktionerna i e-tjänsterna. För mer information kontakta ditt barns skola.

Funktioner i Administration:                     

• Dina kontaktuppgifter                              
• Kalender                                                 
• Frånvaro                                                  
• Ämnen                                                    
• Blogg                                                    

Funktioner i Lärande

• Omdömen/bedömningar
• Utvecklingssamtal
• Extra anpassningar
• Betygsvarningar
• Blogg

bild öppna jämförelser 2019

Västerviks kommuns högstadieskolors niondeklassare presterar mycket bra resultat i nationella öppna jämförelsen för 2019

2019-12-06

Nu har den öppna nationella jämförelsen om studieresultaten i årskurs nio för vårterminen 2019 presenterats av Sveriges Kommuner och Regioner SKR och statistiken innehåller glädjande siffror för Väste...

Sidan senast granskad den 1 november 2019
Innehållsansvarig: Ewa Myhrén

Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun