Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Västrums förskola

Kontakta Västrums förskola

Telefon:

0490-26280

E-post:

info@vastrumsforskola.se

Adress:

Västrum, 590 93 Gunnebo

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Nära barnen, nära naturen. Västrums förskola är en förskola cirka 20 km söder om Västervik, som drivs av ett föräldrakooperativ. Vi är en liten och trygg förskola med barn i åldern 1-5 år. Vår åldersblandade barngrupp är en tillgång. Det blir ett naturligt sätt att skapa relationer mellan barn i olika åldrar och en mötesplats för både barn och vuxna.

Det finns härlig natur runt knuten samt en utmanande och spännande utemiljö där barnen kan leka och lära minst två gånger om dagen. Vi på Västrums förskola har utedag en-två gånger i veckan. Barn och pedagoger spenderar då majoriteten av dagen ute och äter lunch i naturen eller på gården.

Bilder samt återkopplande till barnen är viktigt för oss. Därför använder vi oss av bildcollage på saker som hänt eller som barnen gjort. Bildcollagen sätts upp i barnens nivå och där ges möjlighet att återkoppla till lärande-/lekmoment, reflektion, visa upp för kompisar eller bara skratta och minnas.

Vår pedagogiska verksamhet baseras på läroplanen för förskolan Lpfö 98/10 och hos oss läggs extra fokus på Trygghet, Utevistelse och Relationer.

En förskola med T.U.R

Trygghet: Hos oss kan både barn och vuxna känna sig trygga, sedda och hörda. Vi tycker att det är det allra viktigaste för att kunna bedriva en förskoleverksamhet.

Utevistelse: Att vara utomhus, röra på sig och upptäcka naturen är väsentligt hos oss på Västrums förskola. Vi har en härlig natur runt knuten och en nyrenoverad utemiljö med spännande utmaningar, lärande-aktiviteter samt lek- och lustfyllda äventyr.

Relationer: Här på förskolan arbetar vi mycket med relationer och samspel mellan barn, barn-vuxen och mellan vuxna. Vi anser att en bra relation stärker både individen och gruppen. Eftersom vi har barn i blandade åldrar och nära samarbete med föräldrar/familjer blir Västrums förskola en mötesplats där man kan utvecklas och lära av varandra

Fakta

  • På Västrums förskola lagas all mat från grunden.
  • Vi följer Västervik kommuns taxa för förskola. Det ger samma föräldraavgifter som kommunala förskolor.
  • Vid behov eller önskemål finns öppen förskola.

Varmt välkomna!

Sidan senast granskad den 29 oktober 2015
Innehållsansvarig: Birgitta Aldebert

Kontakta Västrums förskola

Telefon:

0490-26280

E-post:

info@vastrumsforskola.se

Adress:

Västrum, 590 93 Gunnebo

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.