Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Föräldrars inflytande

Kontakta förskolan Tallen

Rektor

Anne-Lie Risén Jaensson
0490-25 43 82
anne-lie.risen-jaensson@vastervik.se

Biträdande rektor

Eva Adolfsson
eva.adolfsson@vastervik.se

Förskolan Tallen

Folkparksvägen 34
593 37 Västervik

Skolledarassistent

Annika Risell
tfn 0490-25 43 95
annika.risell@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Föräldrars inflytande

Att ha en god relation med föräldrar är viktigt för oss.

Relationen till föräldrarna byggs upp redan under inskolningen, för att sedan fortsätta i den dagliga kontakten. För oss är alla frågor lika viktiga. Vi vill gärna att du tar kontakt med oss, om det är något du undrar över. Vi vill att föräldrar känner sig delaktiga och har möjlighet att påverka. Samverkan sker både i den dagliga kontakten men också i andra forum exempelvis utvecklingssamtal, föräldramöten och förskoleråd.

Utvecklingssamtal: Erbjuds en gång om året. Då samtalar ni föräldrar med en eller flera pedagoger om hur ditt barn trivs på förskolan och hur det utvecklas och lär sig. Ni har också möjlighet att föra fram era åsikter om verksamheten.

Föräldramöten: Sker en gång på hösten och en gång på våren. På dessa presenterar vi verksamheten, informerar om nyheter och diskuterar aktuella ämnen med er föräldrar.

Förskoleråd:  I förskolerådet samverkar vi kring frågor, som föräldrar/personal på förskolan tycker är viktiga att lyfta. Här möts representanter för er föräldrar med förskolechef och representanter för personalen. Förskolerådet är ett öppet möte för alla föräldrar som är intresserade.

Föräldraenkät: Vartannat år genomförs en kommungemensam enkät, där ni föräldrar har möjlighet att framföra era åsikter. Denna enkät är anonym och genomförs digitalt.

  

 

                                               Gymnastik

Sidan senast granskad den 6 mars 2017
Innehållsansvarig: Ann-Charlotte Qvist

Kontakta förskolan Tallen

Rektor

Anne-Lie Risén Jaensson
0490-25 43 82
anne-lie.risen-jaensson@vastervik.se

Biträdande rektor

Eva Adolfsson
eva.adolfsson@vastervik.se

Förskolan Tallen

Folkparksvägen 34
593 37 Västervik

Skolledarassistent

Annika Risell
tfn 0490-25 43 95
annika.risell@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.