Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Förskolans kvalitetsarbete

Kontakta förskolan Solkullen

Förskolechef

Margareta Lundgren
margareta.lundgren@vastervik.se

0493-214 74
070-564 57 72

Skolassistent

Marie Eriksson
0493-214 81 
marie.s.eriksson@vastervik.se

Adress

Hallingebergsvägen 1
594 31 Gamleby

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Vi strävar hela tiden efter att förbättra vårt arbete så att vi kan leverera det som står i läroplanen för förskolan och utveckla den undervisning som är förskolans uppdrag. Det systematiska kvalitetsarbetet är därför mycket viktigt.

När vi arbetat med ett projekt så är utvärdering ett måste. Vi måste ställa oss frågor som:

Vad kunde barnet om det här innan arbetet startade?

  • Kan vi se att barnet utvecklat sitt sätt att tänka och sin förståelse runt ämnet som vi jobbat med en tid?
  • Vad har fungerat bra?
  • Lärde sig barnen det vi pedagoger hade som mål med arbetet?
  • Kan vi se andra saker som de lärt sig?
  • Vad kan vi göra annorlunda så att resultatet blir ännu bättre?

Detta är frågor som arbetslaget använder sig av.  Förskollärarna har i våra styrdokument ett särskilt ansvar som innebär att de skall se till att det kvalitetsarbete som åläggs oss också genomförs. Barns utveckling sker i samspel med vuxna där också miljön har en stor betydelse.

Det är vår skyldighet som pedagoger att ge varje barn de utmaningar de behöver för att ta ett steg till i sin utveckling. Den syn på barns lärande som ska genomsyra verksamheten är att alla barn kan ta ett steg till oavsett var man står i sin utveckling. 

Alla barn ska bli sedda och bli lyssnade på. Vi ska uppmuntra och se till att skapa förutsättningar så barnen själva kan gå vidare med det som de visar intresse för. 

Sidan senast granskad den 4 december 2017
Innehållsansvarig: Margareta Lundgren

Kontakta förskolan Solkullen

Förskolechef

Margareta Lundgren
margareta.lundgren@vastervik.se

0493-214 74
070-564 57 72

Skolassistent

Marie Eriksson
0493-214 81 
marie.s.eriksson@vastervik.se

Adress

Hallingebergsvägen 1
594 31 Gamleby

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)