Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Föräldrainflytande

Kontakta förskolan Solkullen

Förskolechef

Margareta Lundgren
margareta.lundgren@vastervik.se

0493-214 74
070-564 57 72

Skolassistent

Jessica Ström
0493-214 81 
jessica.strom@vastervik.se

Adress

Hallingebergsvägen 1
594 31 Gamleby

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

På förskolan har vi fördelen att träffa er föräldrar dagligen då ni lämnar och hämtar ert barn. Detta medverkar till att vi bygger upp en relation med varje familj. Det är i den dagliga kontakten som du som förälder har den största möjligheten till inflytande och delaktighet. Vi vill gärna få ta del av de synpunkter som ni har på det arbete som vi gör på förskolan. Den dagliga kontakten är en del i det förbättringsarbete som förskolan hela tiden strävar mot. 

Vi använder oss också av andra former för att få veta vad ni tänker och tycker om verksamheten

Vi har bland annat:

 Samtal av olika slag. Kan vara enskilda men också gruppsamtal.

  • Enkäter. Bland annat föräldraenkäten där du kan vara anonym och som är lika för hela kommunen och genomförs vartannat år i förskolan. Där svarar ni föräldrar på 14 frågor och den genomförs digitalt. Har du barn på förskolan ska du ha fått information om hur du går tillväga för att svara på enkäten. Information ska finnas i varje entré.                                                                                                
  • Du kan alltid ringa/skriva eller prata direkt med förskolechefen om du har synpunkter som du vill ska komma fram. Förskolechefen finns mestadels dagtid på förskolan förutom på torsdagar.
  • Föräldraråd finns på Solkullen. Där finns minst en föräldrarepresentant från varje avdelning och vi brukar träffas en till två gånger per termin för att ta upp det som känns aktuellt just då.. Där är det ni som föräldrar som äger frågorna. Jag som förskolechef samt en personalrepresentant deltar också vid dessa träffar. Minnesanteckningar skrivs vid dessa tillfällen och finns tillgängliga för alla föräldrar att ta del av.
  • Det är bra om du som förälder har lagt in din mejladress i Dexter, då det är ett lätt sätt för oss på förskolan att skicka meddelanden till dig.
  • Titta gärna också på tavlan i entrén till din avdelning där vi också sätter en hel del information. Där finns också en förteckning med namn och bild på alla som jobbar på Solkullen. 
Sidan senast granskad den 4 december 2017
Innehållsansvarig: Margareta Lundgren

Kontakta förskolan Solkullen

Förskolechef

Margareta Lundgren
margareta.lundgren@vastervik.se

0493-214 74
070-564 57 72

Skolassistent

Jessica Ström
0493-214 81 
jessica.strom@vastervik.se

Adress

Hallingebergsvägen 1
594 31 Gamleby

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)