Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta förskolan Snövit

Rektor

Ulrika Holmberg Stäringe
0490-25 45 81
ulrika.holmberg-staringe@vastervik.se

Skolledarassistent

Lillemor Bäcklund
0490-25 45 91
lillemor.backlund@vastervik.se

Skolan

Förskolan Snövit
Vapengränd 2

Telefonnummer
Enhet 1:
Blyger: 0490 - 25 45 80
Toker: 0490 - 25 45 82
Enhet 2:
Äpplet: 0490 - 25 45 83
Glader: 0490 - 25 45 98
Prosit: 0490 - 25 45 99

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Förskolan Snövit består av fem avdelningar. Den ligger i ett bostadsområde nära skog och pulkabacke.

På vår förskola arbetar vi med att utveckla våra miljöer så att dessa lockar till nyfikenhet och undersökande. Detta läsår arbetar vi med projektet Hållbar utveckling på olika sätt.

Förskolans egna utvecklingsområden 2019 är:
Att arbeta projekterande
Språkutvecklande insatser
Skapa en "röd tråd" när det gäller vad vi erbjuder barn i de olika åldrarna
IKT- att möta det analoga och det digitala tillsammans på vår förskola.

Våra värdeord är: VÄLKOMNANDE, TRYGGHET, GLÄDJE OCH STIMULERANDE.

På förskolan Snövit arbetar vi för att se barn som enskilda individer som blir trygga och bemötta på sin egen utvecklingsnivå.

Vi arbetar med att uppnå detta genom att ha rutiner som gör att barnen känner igen sig i vardagen.

  • Vara flexibla, lyhörda pedagoger som ser det positiva hos varje barn så att de utvecklar en god självbild och blir respekterade för sin egen person.
  • Vi skapar en god föräldrakontakt. Vi tar reda på vad barnen kan och ger dem utmaningar efter deras erfarenheter.
  • Vi använder oss av varierande material och miljöer.
Sidan senast granskad den 27 mars 2019
Innehållsansvarig: Louise Johansson

Kontakta förskolan Snövit

Rektor

Ulrika Holmberg Stäringe
0490-25 45 81
ulrika.holmberg-staringe@vastervik.se

Skolledarassistent

Lillemor Bäcklund
0490-25 45 91
lillemor.backlund@vastervik.se

Skolan

Förskolan Snövit
Vapengränd 2

Telefonnummer
Enhet 1:
Blyger: 0490 - 25 45 80
Toker: 0490 - 25 45 82
Enhet 2:
Äpplet: 0490 - 25 45 83
Glader: 0490 - 25 45 98
Prosit: 0490 - 25 45 99

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun