Snövit - Västerviks kommun
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta förskolan Snövit

Förskolechef

Ulrika Holmberg Stäringe
0490-25 45 81
ulrika.holmberg-staringe@vastervik.se

Skolledarassistent

Lillemor Bäcklund
0490-25 45 91
lillemor.backlund@vastervik.se

Skolan

Förskolan Snövit
Vapengränd 2

Telefon enhet 1: 0490-25 45 82 avdelning Blyger och Prosit
Telefon enhet 2: 0490-25 45 83 avdelning Äpplet, Glader och Toker

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Förskolan Snövit består av fem avdelningar. Den ligger i ett bostadsområde nära skog och pulkabacke.

I vårt bostadsområde finns många familjer med olika nationaliteter. Detta berikar vår förskola på många sätt. Barn och vuxna får kunskap om andra kulturer.

På vår förskola erbjuder vi barnen en stimulerande miljö. Miljön inbjuder till lek och lärande. Vi arbetar efter förskolans läroplan.

Språk och matteförståelse, teknik, fritt skapande samt mycket utevistelse i skog och mark är viktiga för oss i vårt arbete.

På förskolan Snövit arbetar vi för att se barn som enskilda individer som blir trygga och bemötta på sin egen utvecklingsnivå.

Vi arbetar med att uppnå detta genom att ha rutiner som gör att barnen känner igen sig i vardagen.

  • Vara flexibla, lyhörda pedagoger som ser det positiva hos varje barn så att de utvecklar en god självbild och blir respekterade för sin egen person.
  • Vi skapar en god föräldrakontakt. Vi tar reda på vad barnen kan och ger dem utmaningar efter deras erfarenheter.
  • Vi använder oss av varierande material och miljöer.
Sidan senast granskad den 3 oktober 2017
Innehållsansvarig: Louise Johansson

Kontakta förskolan Snövit

Förskolechef

Ulrika Holmberg Stäringe
0490-25 45 81
ulrika.holmberg-staringe@vastervik.se

Skolledarassistent

Lillemor Bäcklund
0490-25 45 91
lillemor.backlund@vastervik.se

Skolan

Förskolan Snövit
Vapengränd 2

Telefon enhet 1: 0490-25 45 82 avdelning Blyger och Prosit
Telefon enhet 2: 0490-25 45 83 avdelning Äpplet, Glader och Toker

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)