Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta förskolan Pandan

Rektor 

Lena Karlsson
Tfn: 0490-25 46 28
e-post: lena.karlsson@vastervik.se

Skolledarassistent

Jessica Ström
Tfn: 0490-25 44 90
e-post: jessica.strom@vastervik.se

Intendent

Thomas Fransson
Tfn 0490-25 44 98
e-post: thomas.fransson@vastervik.se

Förskolan Pandan

Studievägen 20
59092 Totebo
Tfn: 0490-25 44 91

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Välkommen till förskolan Pandan

Allmänt om förskolan:

Enligt förskolans läroplan (Lpfö-98) är helhetssyn på omsorg, fostran och lärande en grundpelare i uppdraget. De pedagogiska principerna i förskolan bygger på att omsorg och pedagogik hör samman. Verksamheten utgår från barns olika behov, förutsättningar och intressen.

Vi arbetar med en pedagogiskt planerad verksamhet där barnen får:

 • Utveckla sitt språk.
 • Utveckla sitt matematiska tänkande.
 • Lära sig om djur, natur, kultur och samhälle.

Barnens fantasi och skapande stimuleras. Förmågan till samarbete tränas bland kamraterna i gruppen. Både ute och inne övar vi på motoriken på olika sätt. Personalen verkar för att stötta barnens självförtroende. Alla barn har rätt att bli sedda, bekräftade och respekterade. Leken är den viktigaste metoden för inlärning. Den dagliga verksamheten ger många tillfällen till lärande.

Förskolan Pandan: 

På förskolan Pandan finns en avdelning. Barnen är i åldrarna 1-5 år. Pandan tar även emot skolbarn 6-12 år som går på annan pedagogisk verksamhet.

Pandan tar också emot barn till familjer som söker asyl i Sverige.

Det arbetar tre personal (förskollärare, barnskötare) på avdelningen.

Pandan har öppet måndag till fredag, normalt klockan 06.15-17.30.

 • Klockan 06.15 finns det personal från avdelningen på plats och frukost serveras klockan 06.50 för att skolbarnen ska åka buss till skolan klockan 07.25.
 • Lek och aktiviteter inne och ute på förmiddagen.
 • Lunch serveras klockan 11.00. 
 • Vila eller sova från behov. 
 • Lek och aktiviteter ute och inne på eftermiddagen.
 • Mellanmål serveras klockan 14.30.

Under samlingen på förmiddagen sjunger, rimmar och läser vi sagor. Ofta är innehållet i samlingen kopplat till ett aktuellt tema som vi arbetar med.

På förskolan arbetar man med styrda aktiviteter såsom skogen, skapande, drama med mera.

Avdelningen har fyra rum:

 • Ett för skapande. 
 • Ett för pussel, spel småslöjd och lek. 
 • Ett rum för rörelse.
 • Ett sovrum.

Varje barn har sin egen portfolio där barnet och föräldrarna och personalen kan följa utvecklingen av växandet och lärandet. En portfolio kan innehålla teckningar, foton, texter, tema arbeten, traditioner som görs under tiden på Pandan.

Personalen går utbildning i TRAS: Tidig reflektion av språkutveckling. ICDP: vägledande samspel i förskola/skola.

Sidan senast granskad den 28 oktober 2013
Innehållsansvarig: Lena Karlsson

Kontakta förskolan Pandan

Rektor 

Lena Karlsson
Tfn: 0490-25 46 28
e-post: lena.karlsson@vastervik.se

Skolledarassistent

Jessica Ström
Tfn: 0490-25 44 90
e-post: jessica.strom@vastervik.se

Intendent

Thomas Fransson
Tfn 0490-25 44 98
e-post: thomas.fransson@vastervik.se

Förskolan Pandan

Studievägen 20
59092 Totebo
Tfn: 0490-25 44 91

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun