Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor
Husfasad med texten Förskolan Pandan

Kontakta förskolan Pandan

Rektor 

Lena Karlsson
Tfn: 0490-25 46 28
e-post: lena.karlsson@vastervik.se

Skolledarassistent

Jessica Ström
Tfn: 0490-25 44 90
e-post: jessica.strom@vastervik.se

Intendent

Thomas Fransson
Tfn 0490-25 44 98
e-post: thomas.fransson@vastervik.se

Förskolan Pandan

Studievägen 20
59092 Totebo
Tfn: 0490-25 44 91

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Välkommen till förskolan Pandan

Allmänt om förskolan

Enligt förskolans läroplan (Lpfö-98 rev 2010) är helhetssyn på omsorg, fostran och lärande en grundpelare i uppdraget. De pedagogiska principerna i förskolan bygger på att omsorg och pedagogik hör samman. Verksamheten utgår från barns olika behov, förutsättningar och intressen.

På förskolan arbetar vi processinriktat och utefter Västervik kommuns gemensamma pedagogiska plattform där vi strävar efter att erbjuda miljöer för:

 • Naturvetenskapliga upptäckter
 • Att uttrycka sig i skrift, tal och matematik
 • Bygg och konstruktion
 • Skapande verksamhet, såsom tecknande, målande, skulpterande i lera
 • Utforskande av sand/vatten, musik, teater, roller, dans och rörelse
 • Sinnliga upplevelser
 • Att gå undan på- en tyst plats
 • Användande och utforskande av digitala verktyg

Förskolan Pandan 

På förskolan Pandan finns en avdelning. Barnen är i åldrarna 1–5 år. Pandan tar även emot skolbarn 6–12 år som går på annan pedagogisk verksamhet.

Pandan tar också emot barn till familjer som söker asyl i Sverige.

Det arbetar tre personal (en förskollärare och två barnskötare) på avdelningen.

Pandan har öppet måndag till fredag- 06.00-17.30.

 • Klockan 06.00 öppnar förskolan
 • Frukost serveras klockan 06.45 för att skolbarnen ska åka buss till skolan klockan 07.10
 • Processinriktat arbete inne och- eller ute på förmiddagen
 • Frukt får barnen på förmiddagen
 • Lunch serveras klockan 11.15
 • Vila eller sova efter behov
 • Lek/processinriktade aktiviteter ute och- eller inne på eftermiddagen
 • Mellanmål serveras klockan 14.30
 • Förskolan stänger 17.30
Sidan senast granskad den 28 oktober 2013
Innehållsansvarig: Lena Karlsson

Kontakta förskolan Pandan

Rektor 

Lena Karlsson
Tfn: 0490-25 46 28
e-post: lena.karlsson@vastervik.se

Skolledarassistent

Jessica Ström
Tfn: 0490-25 44 90
e-post: jessica.strom@vastervik.se

Intendent

Thomas Fransson
Tfn 0490-25 44 98
e-post: thomas.fransson@vastervik.se

Förskolan Pandan

Studievägen 20
59092 Totebo
Tfn: 0490-25 44 91

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.