Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta förskolan Hanna

Förskolechef:

Birgitta Björkman

Telefon:

0493-51510 (tryck 4 i växeln)

E-mail:

forskolanhanna@josua.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Var skickas mina uppgifter om jag fyller i formuläret?

Mata in en fråga till Västerviks kommun om förskolor i kommunen här:

Förskolan Hanna är en fristående förskola i Gamleby. Hanna är öppen för alla barn mellan 1-5 år. Vi utgår från modern svensk förskolepedagogik. Det innebär att vi tror på lärande med lek som grund.

Vi låser oss inte till en särskild profil eftersom vi anser att verkligheten är mångfasetterad. Därför behöver barn under sin förskoletid möta en mångfald av intryck. För att på så sätt få möjlighet att utöva en mängd olika uttryck i skapandet och i leken. 

Läs mer om förskolan Hanna på förskolans egen webbplats.

Vi erbjuder barnen ett omväxlande dagsprogram med samling, utelek, skapande aktiviteter, sagostund med mera. Vi har två avdelningar - blåbärsskogen och smultronstället, med vardera 15 platser. Maten lagas på restaurangen i samma hus och håller mycket god kvalitet. Taxan är densamma som kommunens maxtaxa.

Sidan senast granskad den 30 oktober 2013
Innehållsansvarig: Birgitta Aldebert

Kontakta förskolan Hanna

Förskolechef:

Birgitta Björkman

Telefon:

0493-51510 (tryck 4 i växeln)

E-mail:

forskolanhanna@josua.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Var skickas mina uppgifter om jag fyller i formuläret?

Mata in en fråga till Västerviks kommun om förskolor i kommunen här: