Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor
Personal på Förskolan Hanna i Gamleby

Kontakta förskolan Hanna

Förskolechef:

Elizabet Moberg

Telefon:

0493-51510 (tryck 4 i växeln)

E-post:

forskolanhanna@josua.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Förskolan Hanna är en fristående förskola i Gamleby. Hanna är öppen för alla barn mellan 1-5 år. Vi utgår från modern svensk förskolepedagogik. Det innebär att vi tror på lärande med lek som grund.

Vi låser oss inte till en särskild profil eftersom vi anser att verkligheten är mångfasetterad. Därför behöver barn under sin förskoletid möta en mångfald av intryck. För att på så sätt få möjlighet att utöva en mängd olika uttryck i skapandet och i leken. 

Läs mer om förskolan Hanna på förskolans egen webbplats.

Vi erbjuder barnen ett omväxlande dagsprogram med samling, utelek, skapande aktiviteter, sagostund med mera. Vi har två avdelningar - blåbärsskogen och smultronstället, med vardera 15 platser. Maten lagas på restaurangen i samma hus och håller mycket god kvalitet. Taxan är densamma som kommunens maxtaxa.

Sidan senast granskad den 17 mars 2021
Innehållsansvarig: Birgitta Aldebert

Kontakta förskolan Hanna

Förskolechef:

Elizabet Moberg

Telefon:

0493-51510 (tryck 4 i växeln)

E-post:

forskolanhanna@josua.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.