Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Förskolans kvalitetsarbete

Kontakta Gunnebo förskola

Rektor

Tina Facius
0493-215 20
E-post: tina.facius@vastervik.se

Intendent

Thomas Fransson
0490-25 44 98
e-post: thomas.fransson@vastervik.se

Skolledarassistent

Jessica Ström
0490-25 44 90
e-post: jessica.strom@vastervik.se

Förskolan 

Gunnebo förskola
Veterangatan 1
593 75 Gunnebo


Avdelningar

Delfinen   070-350 36 18, 0490-254496

Snäckan  070-350 46 32, 0490-254494

Ekan        070-349 71 96, 0490-254493

Jollen       070-349 86 73, 0490-254492

Krabban   070-349 74 67, 0490-254497

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Under hösten 2016 startade Södra lands förskolor i Västerviks kommun upp ett gemensamt utvecklingsarbete. Vi valde att börja med att utveckla våra miljöer, det projekterande arbetssättet och pedagogisk dokumentation.

Hösten 2016 utvecklade vi våra ateljéer. Under våren 2017 arbetade vi med att utveckla bygg- och konstruktionsmiljöer. I slutet av vårterminen 2017 utvecklade vi våra utemiljöer vad det gäller ateljé och bygg och konstruktion. Under ht 2017 och vt 2018 fortsatte arbetet med miljöerna, vi plockade in mer ostrukturerat material och naturmaterial. Arbetet med miljö och material är  ständigt pågående utefter vilket projekt vi har och vad som händer i projektet, därför utvecklas och förändras miljö och material hela tiden. Under hösten 2018 har vi extra fokus på projekterande arbetssätt och pedagogisk dokumentation, vilka är viktiga verktyg i pedagogernas dagliga arbete med barnens utveckling och lärande.

Maria Lind som är pedagogista stödjer och leder oss i vårt pedagogiska arbete. Ann-Sofie "Fia" Petersson som är specialpedagog arbetar del av sin tjänst med att stödja oss i det förebyggande sociala arbetet med barnen.

Måndag förmiddag/eftermiddag planerar personalen i arbetslagen verksamheten. Då hjälps vi åt att ta hand om barnen, vi är ute mycket och leker på vår gård under dagen.

Under hösten 2017 startade Södra lands förskolor ett utvecklingsarbete där vi har implementera den pedagogiska plattformen som förskolorna i Västerviks kommun tagit fram. Utifrån det arbetet har vi börjat arbeta fram en Verksamhetsbeskrivning på varje förskola. Verksamhetsbeskrivningen har börjat ta form och vi fortsätter med det arbetet även under hösten 2018.

På våra utvecklingsdagar och APT:er har vi arbetat med många olika frågeställningar som anknyter till den pedagogiska plattformen t.ex. miljö och material, inflytande och delaktighet, möten, nyfikenhet, tänkande, kreativitet, tolerans respekt och ansvar.  Under hösten 2018 fortsätter arbetet med att fördjupa oss i frågeställningar gällande projekterande arbetssätt och pedagogisk dokumentation.  Vårt mål är att Verksamhetsbeskrivningen ska vara klar till våren 2019. Verksamhetsbeskrivningen kommer sedan bli ett levande dokument som utvärderas varje år. 

Under hösten 2018 startade Södra lands förskolor ett utvecklingsarbete att implementera den nya läroplanen som träder i kraft 1 juli 2019. Verksamhetsbeskrivningen blev klar 2019 vilket var vårt mål. 

Under ht 2019 kommer arbetet med att implementera den nya läroplanen att fortsätta. Vi kommer även att fortsätta utveckla användandet av IKT-verktyg. Vi är även inne i ett nyanländaprojekt som handlar om språkets betydelse för barnens utveckling, vi kommer under kommande år ha ett stort fokus på språkets betydelse för utveckling och lärande.

Sidan senast granskad den 4 september 2019
Innehållsansvarig: Tina Facius

Kontakta Gunnebo förskola

Rektor

Tina Facius
0493-215 20
E-post: tina.facius@vastervik.se

Intendent

Thomas Fransson
0490-25 44 98
e-post: thomas.fransson@vastervik.se

Skolledarassistent

Jessica Ström
0490-25 44 90
e-post: jessica.strom@vastervik.se

Förskolan 

Gunnebo förskola
Veterangatan 1
593 75 Gunnebo


Avdelningar

Delfinen   070-350 36 18, 0490-254496

Snäckan  070-350 46 32, 0490-254494

Ekan        070-349 71 96, 0490-254493

Jollen       070-349 86 73, 0490-254492

Krabban   070-349 74 67, 0490-254497

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.