Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta förskolan Gullvivan

Rektor

Ulrika Holmberg Stäringe
0490-25 45 81
ulrika.holmberg-staringe@vastervik.se

Skolledarassistent

Lillemor Bäcklund
0490-25 45 91
lillemor.backlund@vastervik.se

Besöksadress

Sandholmsgatan 2
593 52 Västervik
0490-25 45 50

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Fjärilen

Här går barn mellan 3-5 år.

Att visa respekt, solidaritet och ansvar för sig själv och andra är en grundläggande färdighet. Vi arbetar aktivt med barnen kring detta i det vardagliga arbetet på Fjärilen.

Vi ser till det enskilda barnet och barngruppen när vi planerar vår verksamhet. Vi försöker snappa upp och ta till vara på det som intresserar barnen.

Det tar vi med oss och vidareutvecklar när vi planerar vår verksamhet.

Barns rörelsebehov är alltid stort. Det är lätt för barn att se sin egen utveckling. Genom olika aktiviteter försöker vi tillgodose detta. Vi går till Älvdansens gymnastiksal, skogen och använder vår gård till olika aktiviteter.

Vi arbetar mycket med skapande där barnen får prova på olika tekniker och material.

Humlan

På Humlan går barn som är mellan 3-5 år.

På Humlan är vi ute mycket, både på vår gård och i skogen. Vi tycker att det är viktigt att barnen får tillfällen att leka fritt utomhus. Vi uppmärksammar miljön och hållbar utveckling, vi tittar på naturens skiftningar, plockar bär och gör upp eld tillsammans med barnen.

Vi ger barnen möjlighet att utveckla sitt språk genom lek och i olika lärande situationer.  Barnen sorterar, gör mönster och utforskar former som är grunden för logiskt tänkande och matematik.

Vi jobbar mycket med värdegrunden bland barnen och följer läroplanen för förskolan. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar (Lpfö 98, 2010).

Sländan

På Slända går barn som är från 1 till cirka 3 år

På Sländan arbetar vi med Språkutveckling genom olika metoder, t ex sagor, flano, samtal, sånger och kroppsliga rörelser samt trygghet genom både material och genom gruppen. Vi utnyttjar vår underbara går dagligen för olika utforskande aktiviteter.

LUST ATT LÄRA – RÄTT ATT LYCKAS!

Sidan senast granskad den 20 oktober 2020
Innehållsansvarig: Ulrika Holmberg Stäringe

Kontakta förskolan Gullvivan

Rektor

Ulrika Holmberg Stäringe
0490-25 45 81
ulrika.holmberg-staringe@vastervik.se

Skolledarassistent

Lillemor Bäcklund
0490-25 45 91
lillemor.backlund@vastervik.se

Besöksadress

Sandholmsgatan 2
593 52 Västervik
0490-25 45 50

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.