Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor
Logotyp för Alpha förskolan Gertrud

Alphaförskolan Gertrud

Kontakta Alphaförskolan Gertrud

Adress:

Alphaförskolan Gertrud
Sjöstadsvägen 21
593 44 Västervik

Telefon:

079-300 66 52

E-post:

info@alphaskolan.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Var skickas mina uppgifter om jag fyller i formuläret?

Mata in en fråga till Västerviks kommun om förskolor i kommunen här:

Förskolan grundades i augusti 2008 och är belägen i rymliga lokaler med inhägnad gård i stadsdelen Gertrudsvik. Vi är en förskola med två småbarnsavdelningar och två syskonavdelningar. Inpå knuten finns den vackra och mångfacetterade naturen där vi har den stora fördelen att ha skogen, ängen och vattnet inpå knuten. Vår inne- och utemiljö stimulerar till fantasifull lek, utveckling och lärande.

Läs mer om Alphaförskolan Gertrud i Gertrudsvik på förskolans egen webbplats

Vi vill ge våra förskolebarn en sund och god hälsa, god självkänsla och trygghet samt en spännande och lärorik småbarnstid. Vi vill att barnen ska få spegla sig i mötet med andra barn och vuxna och utveckla sin empati och sin förståelse under sina viktiga förskoleår. Vi vill lyfta fram barns erfarenheter, tankar och känslor och se dem växa i självständighet och tilltro. Vi värnar språket för att ge barn verktyg för sina tankar och känslor i mötet med andra och i samhället.

Vårt arbetssätt är inspirerat av pedagogiken Reggio Emilia där man arbetar i projekt och sätter språket i fokus.

Kontaktuppgifter

Adress:
Alphaförskolan Gertrud
Sjöstadsvägen 21
593 44 Västervik

Telefon: 079-300 66 52

E-post: info@alphaskolan.se

www.alphaforskolan.se

 

 

Sidan senast granskad den 25 januari 2018
Innehållsansvarig: Birgitta Aldebert

Kontakta Alphaförskolan Gertrud

Adress:

Alphaförskolan Gertrud
Sjöstadsvägen 21
593 44 Västervik

Telefon:

079-300 66 52

E-post:

info@alphaskolan.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Var skickas mina uppgifter om jag fyller i formuläret?

Mata in en fråga till Västerviks kommun om förskolor i kommunen här: