Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Förskolans kvalitetsarbete

Kontakta förskolan Oden

Förskolechef

Tina Facius
Tfn: 0493-215 20
e-post:tina.facius@vastervik.se

Intendent

Thomas Fransson
0490-25 44 98
e-post: thomas.fransson@vastervik.se

Skolledarassistent

Jessica Ström
0490-25 44 90
e-post: jessica.strom@vastervik.se

Förskolan Oden

Korsgrindsallén 7
594 94 Gamleby
Tfn: 0493-214 38, 070-349 86 84 

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Under hösten 2016 startade Södra lands förskolor i Västerviks kommun där vi ingår upp ett gemensamt utvecklingsarbete. Vi valde att börja med att utveckla våra miljöer och vår pedagogiska dokumentation.

Hösten 2016 utvecklade vi våra ateljéer. Under våren 2017 arbetar vi med att utveckla bygg- och konstruktionsmiljöer. I slutet av vårterminen ska vi utveckla våra utemiljöer vad det gäller ateljé och bygg och konstruktion. Vi har en pedagogisk samordnare kopplad till våra sju förskolor. Hon stödjer och leder oss i vårt arbete.

I vårt dagliga arbete dokumenterar vi och reflekterar över vad barnen intresserar sig för. Personalen går igenom reflektionsmaterialet och planerar upp verksamheten efter det. Detta sker med stöd av läroplanens strävansmål så att barnens behov och intresse ska tillgodoses. Även det gemensamma utvecklingsområdet med våra miljöer ingår i vår planering.

På Oden har vi valt att lägga extra fokus på språket. Det gör vi genom språksamlingar. I dessa använder vi oss bland annat av TSS, tecken som stöd, samt PECS, picture exchange communication system.

Dina åsikter som förälder är viktiga för oss på Oden. Vi använder dem för att utvärdera och utveckla vår förskola.

Sidan senast granskad den 7 mars 2017
Innehållsansvarig: Tina Facius

Kontakta förskolan Oden

Förskolechef

Tina Facius
Tfn: 0493-215 20
e-post:tina.facius@vastervik.se

Intendent

Thomas Fransson
0490-25 44 98
e-post: thomas.fransson@vastervik.se

Skolledarassistent

Jessica Ström
0490-25 44 90
e-post: jessica.strom@vastervik.se

Förskolan Oden

Korsgrindsallén 7
594 94 Gamleby
Tfn: 0493-214 38, 070-349 86 84 

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)