Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta förskolan Arabia

Rektor

Namn Susanne Myrgård
0490-25 43 89
susanne.myrgard@vastervik.se

Skolledarassistent

Marita Johansson
0490-25 44 71
marita.johansson@vastervik.se

Förskolan

Förskolan Arabia
Arabievägen 19
593 34 Västervik

Avdelning Gul: 0490-25 43 68
Avdelning Röd: 0490-25 43 70
Avdelning Blå: 0490-25 43 71

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Föräldraaktiv inskolning

Under inskolningen är föräldrarna aktiva, är med i rutiner och i verksamheten. Det skapar trygghet och kontinuitet för barnet och föräldrarna.

Du som förälder får insyn i förskolans verksamhet och lär känna pedagogerna. Genom din delaktighet skapas trygghet hos barnet.

Föräldrarna hjälper barnet in i förskolan. Genom sin positiva attityd visar de att förskolan är ett bra ställe att vara på.

Inskolningens upplägg

Före barnets inskolning erbjuder vi ett inskolningssamtal där ni föräldrar träffar en pedagog och får bekanta er med lokalerna och berätta om ert barn.

Tiderna för inskolningen kan se olika ut och beror mycket på hur det fungerar för just er och ert barn. Pedagogerna ger förslag på ett upplägg och så görs en plan utifrån det. Ibland kan en inskolning gå fort och ibland tar det längre tid. Räkna med mellan tre dagar till två veckor. Ofta brukar en vecka vara tillräckligt.

Förälderns roll under inskolningen

Under inskolningen är det du som förälder som tillsammans med ditt barn upptäcker förskolans värld och våra rutiner. Med rutiner menar vi alla de vardagssituationer som förekommer under en dag; inne- och utelek, samling, måltider, vila, blöjbyte, av- och på klädning m.m.

Ditt barn kommer till en helt ny miljö och känner sig trygg med dig, därför är det viktigt med din delaktighet.

Pedagogernas roll under inskolningen

Vi pedagoger kommer att lägga stor vikt vid att lära känna dig och ditt barn. Om du känner trygghet med oss så kommer ditt barn att göra det också. Vi pedagoger finns i er närhet och tar kontakt med barnet då tillfälle ges. Under inskolningen lär vi känna ert barns personlighet och vilka vanor ditt barn har. Vi pedagoger ser hur du gör och lär oss av dig

Lämning

Vår erfarenhet är att det är enklast och bäst för barnet med tydliga och korta avsked. När du bestämt dig för att gå säjer du” Hej då” på det sätt som passar dig själv och ditt barn bäst och du lämnar över barnet till oss.

Det blir tydligt för barnet, föräldern och pedagogen.

Vi förstår att du kan tycka det är svårt att lämna ditt barn, speciellt om det är ledset. För ditt barns skull är det bäst att du ändå är positiv och glad.

Du som förälder är alltid välkommen att ringa till förskolan om du känner dig orolig och vill veta hur det går för ditt barn.

Uppföljning

En tid efter inskolningen kommer vi att ha ett uppföljningssamtal då du som förälder får möjlighet att samtala runt olika frågor. Till exempel:

  • Hur du upplevt inskolningen?
  • Har den informationen ni fått varit tillräcklig?
  • Hur upplever du ditt barns vistelse hos oss?

Ur Läroplan för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010)
Förskola och hem.

Förskollärare skall ansvara för:

  • Att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan.
  • Att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten.
Sidan senast granskad den 28 oktober 2013
Innehållsansvarig: Susanne Myrgård

Kontakta förskolan Arabia

Rektor

Namn Susanne Myrgård
0490-25 43 89
susanne.myrgard@vastervik.se

Skolledarassistent

Marita Johansson
0490-25 44 71
marita.johansson@vastervik.se

Förskolan

Förskolan Arabia
Arabievägen 19
593 34 Västervik

Avdelning Gul: 0490-25 43 68
Avdelning Röd: 0490-25 43 70
Avdelning Blå: 0490-25 43 71

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.