Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta Förskolan Ekbacken

Rektor

Ulrika Lindberg
0490-25 43 72
ulrika.lindberg@vastervik.se

Besöksadress

Ekbackens förskola
Ekhagsvägen 1
593 38 Västervik

Skolledarassistent

Kathrin Artursson
0490-25 44 27
kathrin.artursson@vastervik.se

Avdelning Grodan

Telefon 0490-25 46 30

Avdelning Ekorren

Telefon 0490-25 46 32

Avdelning Fasanen

Telefon 0490-25 46 31

Avdelning Koltrasten

Telefon 0490-25 46 34

Avdelning Måsen

Telefon 0490-25 46 36

Avdelning Svalan

Telefon 0490-25 46 35

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Ekbacken förskola

Ekbacken är en förskola byggd för att arbeta Reggio Emilia inspirerat. Här finns 5 hemvister och 115 platser. Sedan september 2012 arbetar vi med att bygga upp en Reggio Emilia-pedagogik, utifrån våra förutsättningar.

Huset är utrustat med gemensamhetsytor som ateljéer, torg. All miljö är gjord för att kunna skapa möten mellan barnen och barn/pedagoger. Vi har en inspirande förskola i naturskön miljö.

Arbetet sker i storarbetslag och personalens kunnande kommer på så sätt, barnen mer till del.
Vi jobbar med olika aktiviteter, där barn gör val. Tanken är att utveckla barns uttrycksmöjligheter och arbeta med att ta fram barnens egna inneboende förmågor. Ekbacken har ett gemensamt projekt som genomsyrar hela vår verksamhet. 

På Ekbackens förskola tror vi på det kompetenta barnet. Vi vuxna är medforskare till nyfikna och kreativa barn. Vår verksamhet grundar sig på förskolans läroplan och Västerviks kommuns pedagogiska plattform. Där ledorden är: Mötet, Nyfikenhet, Tänkande, Kreativitet och Tolerans/Respekt/Omtanke. Våra verktyg är pedagogisk dokumentation och projekterande arbetssätt.

I Reggio Emilia-tanken är barnet rikt, kompetent och nyfiket. Vuxenvärlden måste utmana genom att inte ge färdiga svar på alla frågor, som barnen ställer, utan leda dem till svaren.

Det finns tre hörnstenar enligt Reggio Emilia filosofin och det är skapande, observation och dokumentation. 

”De hundra språken” – efter en dikt av Loris Malaguzzi som talar om barns många olika uttryckssätt och vikten av att barn får använda dessa och förbinda dem –  är förmodligen den del som gjort Reggio Emilias pedagogiska filosofi mest känd över världen. Att barn ska få uttrycka sig med bilder, dans, matematik, teater, lera, musik ...

Ekbackens vision är att alla barn ska lämna oss med en tilltro till sig själva och sin egen förmåga.

Sidan senast granskad den 25 augusti 2016
Innehållsansvarig: Ulrika Lindberg

Kontakta Förskolan Ekbacken

Rektor

Ulrika Lindberg
0490-25 43 72
ulrika.lindberg@vastervik.se

Besöksadress

Ekbackens förskola
Ekhagsvägen 1
593 38 Västervik

Skolledarassistent

Kathrin Artursson
0490-25 44 27
kathrin.artursson@vastervik.se

Avdelning Grodan

Telefon 0490-25 46 30

Avdelning Ekorren

Telefon 0490-25 46 32

Avdelning Fasanen

Telefon 0490-25 46 31

Avdelning Koltrasten

Telefon 0490-25 46 34

Avdelning Måsen

Telefon 0490-25 46 36

Avdelning Svalan

Telefon 0490-25 46 35

Ansvarig förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Barn- och utbildningsnämnden
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

barn.utbildning@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun